Siirry sisältöön

Kaikilla pitää olla oikeus ja mahdollisuus ulkoilla

Suomalaiset ulkoilevat arviolta 850 miljoonaa kertaa vuodessa: tälläkin hetkellä, kun luet tätä blogia, ikkunasi toisella puolella liikkuu 200 000 ulkoilijaa. Lisäksi kaikesta Suomessa asuvien liikunnasta kaksi kolmasosaa tapahtuu ulkona. Lähes kaikki siis ulkoilevat ja ilahduttavasti erityisesti yli 65-vuotiaiden osuus on lisääntynyt viimeisen 10 vuoden aikana.

Nämä luvut tekevät Suomesta yhden maailman ulkoilevimmista maista, mutta mitä ulkoilu oikeastaan on? Se tarkoittaa mm. kävelyä, retkeilyä, luonnon vesissä uintia, luonnossa oleskelua, lintujen havainnointia, metsästystä, sienien ja marjojen keräämistä ja toki myös hikiliikuntaa kuten hiihtoa ja polkujuoksua.

Laajan ulkoilun mahdollistaa meidän hienot jokamiehenoikeutemme, rikas luonto, kuntien panostukset rakenteisiin ja järkevään aluesuunnitteluun: lyhyesti sanottuna kulttuurimme ja yhteiskuntamme rakenteet suosivat ulkoilua.

Vaikka kaikki näyttäisi edellä mainittujen lukujen valossa olevan hyvin, on meillä paljon varjopaikkoja.

Ensiksi, “tiivistyvän kaupunkirakenne”-ajattelun ja kaavoituksesta saatavien taloushyötyjen myötä olemassa olevien ulkoilualueiden tarpeellisuutta joudutaan puolustamaan yhä useammin päättäjille hyvinvoinnin yhtenä peruslähteenä.

Toiseksi, kaikilla väestöryhmillä ei ole yhdenvertaisia tai tasa-arvoisia mahdollisuuksia ulkoilla. Tästä minulla on omakohtainen esimerkki, kun pääsin seuraamaan oman äitini palvelukodin henkilökunnan ja omaa aikavajetta, mikä johti äitini lähes täydelliseen “sisäilyyn” hänen viimeisenä elinvuotenaan.

Ulkoilu ei ole itsestäänselvyys kaikille. Siksi me Suomen Ladussa haluamme vaikuttaa siihen, että kaikilla on oikeus ja mahdollisuus ulkoilla omalla kuntotasollaan, omista lähtökohdistaan, yksin tai seurassa, omalla paikkakunnallaan – sukupuoleen, ikään, kulttuuritaustaan, terveyteen tai yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta.

Suomen Latu ei luonnollisesti yksin pysty vastaamaan kaikkien erilaisten kohderyhmien tarpeisiin, joten teemme yhteistyötä muiden yhteisöjen, kuntien ja vapaaehtoisten kanssa. Tuon tavoitteen saavuttamiseksi tärkein tekijä olet kuitenkin sinä. Sinä voit lähteä ulkoilemaan. Jos et pysty siihen yksin, ole rohkea ja pyydä joku mukaan auttamaan. Jos taas haluat antaa läheisellesi lahjan, niin pyydä ystäväsi mukaan ulkoilemaan!

Eki Karlsson
Suomen suurimman ulkoilujärjestön Suomen Ladun toiminnanjohtaja – ulkoilun puolestapuhuja.

Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanja 8.9.-8.10.2021 kutsuu läheisiä, vapaaehtoisia ja hoitotyön ammattilaisia ulkoilemaan tukea tarvitsevien vanhusten kanssa. Kampanjalla nostetaan esiin ulkoiluavun suurta tarvetta ja auttamisen iloa. www.vievanhusulos.fi