”Se on mukavampi yhdessä tehdä” – Elämänote-ohjelman osallisuustutkimuksen tuloksia, osa 2/2

Elämänote-tutkimuksen tulosraportin toinen osa kertoo siitä, miten järjestöosallistuminen voi vahvistaa osallisuutta. Tutkimus on laadullinen seurantatutkimus, jossa Elämänote-ohjelman hankkeisiin osallistuneita iäkkäitä haastateltiin kolme kertaa vuoden sisällä. Tutkimus toteutettiin kanssatutkimuksena: kehitimme vertaishaastattelun mallin, jossa vapaaehtoiset eläkeläiset toimivat haastattelijoina. Raportti kertoo Elämänotetoiminnan merkitykseen seurantajaksolla vaikuttaneista tekijöistä ja kuvaa sitä, kuinka toiminta vahvistaa osallisuuden eri ulottuvuuksia.

Hoppania H-K, Vilkko A & Topo P.

Ikäinstituutti 2021.  56 s.

Maksuton PDF.