Mielen hyvinvointia iäkkäille – tietoa, taitoa ja toimintatapoja ammattilaisille

35,00

Materiaalikokonaisuus sisältää tietoa ja välineitä ikäihmisten mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Kokonaisuus on suunnattu iäkkäiden parissa työskenteleville ammattilaisille ja se sisältää kolme osaa: oppaan, taitopakan sekä 30 mielen taitojen korttia.

Sähköiset materiaalit on ladattavissa maksutta alla olevista linkeistä.

Mielen hyvinvointi iäkkäiden palveluissa -opas tarjoaa ammattilaisille tietoa mielen hyvinvoinnista sekä sen rakentumisesta ja vahvistamisen keinoista. Oppaassa kuvataan myös ikäihmisten palveluissa kehitettyjä toimintatapoja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Lataa opas

Taitopakka voimaantumisen vahvistamiseen tarjoaa konkreettisia vinkkejä voimaantumista vahvistavan ohjauksen toteuttamiseen erilaisissa asiakastyön tilanteissa.

Lataa Taitopakka

Mielen taitojen kortit suuntaavat huomiota arjen myönteisiin asioihin, vahvuuksiin ja voimavaroihin. Kortit sisältävät pohdittavaa iäkkäille sekä keskustelunaiheita ja kysymyksiä iäkkäiden parissa työskenteleville ammattilaisille. Korttien teemat sopivat hyvin yksilökeskusteluihin tai ryhmissä käsiteltäviksi.

Lataa kortit

Björkqvist T, Virkola E, Westerholm S & Heimonen S.

Ikäinstituutti 2022.

Lataa pdf 0€