Liikuntaneuvontaa ikäihmisille ryhmässä

PÄIVITETTY MATERIAALI TULOSSA KEVÄÄLLÄ 2024!

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille ryhmässä – opas ohjaustyöhön on tarkoitettu ammattilaisten työn tueksi liikuntaneuvontaan.

Ryhmämutoisen liikuntaneuvonnan tavoitteena on tukea ja kannustaa ryhmään osallistuvia ikäihmisiä säännölliseen itselle mieluisaan liikuntaan. Liikuntaneuvontaryhmässä yhdistyvät ohjaajan kannustus, yksilölliset ohjeet, vertaistuki ja liikkumisen ilo.

Oppaassa kerrotaan ikäihmisten liikuntaneuvonnan perusteista ja ryhmätoiminnan mahdollisuuksista sekä esitellään sisältömalleja ryhmämuotoisen liikuntaneuvonnan toteuttamiseen. Liikuntaneuvontaa ikäihmisille ryhmässä -materiaaliin sisältyy oppaan lisäksi Moodle-tunnus materiaalipankkiin. Kirjautumisohjeet lähetetään oppaan mukana.