Dementoituvan omaisena laitoksessa

Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan omaisen roolia dementoituvan läheisensä laitoshoidossa. Kirjallisuuskatsausta voidaan hyödyntää omaisten tukemisessa hoitopaikoissa.

Riitta Koivula & Sirkkaliisa Heimonen. Oraita 4/2006. 41 s.

Saatavana vain PDF:nä.