Voimaa ja varmuutta itsenäiseen elämään

19,00

Voimaa ja varmuutta itsenäiseen elämään -työkirja sisältää tietoa voima- ja tasapainoharjoittelun merkityksestä iäkkään liikkumiskyvylle sekä opastaa harjoittelun perusteisiin ja ohjaamiseen. Se on tarkoitettu liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille, vanhustyöntekijöille sekä iäkkäiden liikunnan harraste- ja vertaisohjaajille, omaisille ja läheisille. Työkirjan sisältämiä liikuntaohjelmia voidaan toteuttaa yksin tai ryhmässä; kotioloissa, kerhotiloissa, palvelukeskuksissa tai kunto- ja liikuntasaleissa.

Iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelu. Ikäinstituutti 2006.
Salminen U, Karvinen E (toim)

Lataa pdf 0€