Voimaa vanhuuteen -testaussuositukset

Testaussuositukset on tarkoitettu Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa mukana olevien kuntien toimijoille, VoiTas-kouluttajille ja muille ikäihmisten terveysliikunnan parissa toimiville ammattilaisille ja vertaisille.

Testaussuositus tavoittelee yhtenäistä mittaamiskäytäntöä Voimaa vanhuuteen -kohderyhmissä. Valitut testit ovat kansallisesti yhtenäisiä ja luotettavia mittareita liikkumiskyvyn arvioinnissa. Suurin osa mainituista testeistä löytyy Toimia-tietokannasta.

Maksuton PDF. 28 s. Ikäinstituutti 2021.