Voimaa vanhuuteen ABC – tehokas toimintamalli terveysliikuntaan

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on tuotettu ja otettu käyttöön poikkisektorisella yhteistyöllä hyviä toimintatapoja ikäihmisten terveysliikuntaan. Hyviä toimintatapoja on tarjolla alkaen kohderyhmän tavoittamisesta ja matalan kynnyksen liikuntaneuvonnasta voima- ja tasapainoryhmiin sekä ulkoiluystävätoimintaan. Kehittämistyötä on tukenut Ikäinstituutin mentorointi.

Voimaa vanhuuteen ABC -opas kannustaa kuntien julkista sektoria, järjestöjä ja yksityisiä toimijoita hyödyntämään kymmenien kuntien kokemusta. Opas sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen
poikkisektorisesta verkostotyöstä ja mentoroinnista Voimaa vanhuuteen -kunnissa. Kuvausta täydentävät innostavat ja konkreettiset esimerkit ikäihmisten terveysliikunnan toteuttamisesta.