Senioritanssin sovelluksia – kuulo- ja näkövammaiset, DVD

8,00

Senioritansseja ja senioritanssin istumatansseja ohjaaville sekä kouluttaville.

Materiaali sisältää perustietoa senioritanssista, tasapainosta, tasapainon kehittämisestä senioritanssin ja istumatanssin avulla, iäkkäiden liikunnanohjauksen erityispiirteistä sekä kuulon ja näön ongelmista. Opetukseen liittyvät osiot on toteutettu myös viittomakielellä. Materiaali sopii käytettäväksi esim. koulutuksissa sekä esittelytilaisuuksissa. DVD on toteutettu yhteistyössä Ikäinstituutin, Turun Ammattikorkeakoulun, Kuurojen Palvelusäätiön ja Kunnossa Kaiken Ikää – ohjelman kanssa.