Rekommendationer för främjande av en trygg och regelbunden motion utomhus för äldre

0,00

Rekommendationernas mål är att uppmuntra kommunerna att möjliggöra utomhusmotion i de äldres vardag och strukturera kommunala verksamheters, organisationers och andra aktörers uppgifter i arbetet med att främja utomhusmotion för äldre.

Lataa pdf 0€