Musiikilla liikkumaan

15,00

Cd -levy ja ohjevihko ikääntyvien liikuntaa ohjaaville.

Ohjevihkoon on koottu monipuolisesti musiikkiliikunnan aineistoa ikääntyvien toiminta- ja liikuntatuokioihin. Aineistoa voi käyttää esim. erilaisten virike- ja liikuntatuokioiden sisällön osana tai järjestää varsinaisia musiikkiliikuntatuokioita, johon voi koota ohjelman vihossa olevista harjoitteista. Aineisto sopii käytettäväksi vanhustenhuollon eri yksiköissä kuten vanhainkodeissa, sairaaloissa, terveyskeskusten vuodeosastoilla, päiväpaikoissa ja palvelutaloissa. Aineisto on osa Ikäinstituutin “Vanhusten liikunta sosiaali- ja terveydenhuollossa” -projektia (VALSSI).

Lyytikäinen R, Salminen U, Karvinen E