Meningspacken

20,00

Meningspacken är en helhet med 52 kort som fokuserar på psykiskt välbefinnande och vänder sig till åldrande personer. Med hjälp av Meningspacken kan du aktivera dina psykiska förmågor, eftersom den närmar sig det goda livet utgående från dina egna erfarenheter. Korten ställer frågor om erfarenheterna och inbjuder till att stanna upp inför förmågan till psykiskt välbefinnande. Meningspacken har utarbetats speciellt med tanke på äldre personer samt professionella och frivilliga som arbetar med dem.

 

 

Lataa pdf 0€