Diasarja ulkoilusuosituksista

Diasarja on tarkoitettu tiedotus- ja koulutuskäyttöön iäkkäiden ulkoilun edistämiseksi kunnissa. Diasarjassa esitellään lokakuussa 2010 ilmestyneet ulkoilusuositukset ja niihin perustuvia käytännön toimintamalleja.