Siirry sisältöön

Balans- och styrketräning för äldre Guide för kamratinstruktörer

Denna guide i balans- och styrketräning för äldre är avsedd för kamratinstruktörer som leder
grupper i träningssalar. Guiden är till nytta också för yrkesfolk inom motion och rehabilitering
samt inom vården.

Guiden ger färdiga program för uppvärmning, balans- och styrketräning samt avslutande stretchning.
Dessutom har man tagit med det viktigaste om kosten i samband med träning.

Guiden är ett lärdomsprov i utbildningsprogrammet för fysioterapi vid yrkeshögskolan Karelia. I
upplägget har man använt sig av yrkeskunskapen hos fysioterapeuterna vid hemvården i Joensuu
och deras erfarenheter av salsträning för äldre. Lärdomsprovet handleddes av Äldreinstitutets
distriktsutbildare. Guiden ingår i Äldreinstitutets utbildningsmaterial för hälsomotion.

Ikäinstituutti / Karelia-ammattikorkeakoulu 2016.
Jelkänen V, Hiltunen T