Ajankohtaista

Mielipakista elämänvoimaa! Hankkeen päätösseminaari 27.11.2018.

Mielipakista elämänvoimaa -hankkeessa on kehitetty mielen hyvinvoinnin osaamista ja viety uusia välineitä ryhmäohjaukseen järjestökentällä (2017-18, STM/THL). Hankkeen kumppanijärjestöinä ovat Suomen Reumaliitto, Suomen Sydänliitto, Epilepsialiitto ja Hengitysliitto.

Juhlistimme 27.11. hankkeen päätösseminaarissa ilolla yhteisiä saavutuksia mielen hyvinvoinnin saralla kumppanijärjestöjen kanssa. Ikäinstituutti koulutti 2017–18 näiden järjestöjen jäsenkentälle yhteensä 24 sekä omasta verkostostaan 4 vertais- ja ammattilaisohjaajaa mielen hyvinvoinnin ikäihmisten ryhmiin. Syksyllä 2018 pidettyjen lisäkoulutusten myötä ryhmänohjaajia koulutettiin kumppanijärjestöihin kaikkiaan 54. Päätösseminaarissa ryhmänohjaajat  sekä vertaisohjaajat kumppanijärjestöistä ja Ikäinstituutin omasta verkostosta kertoivat voimaannuttavia kokemuksia Mielipakkivälineiden käytöstä ja ryhmäohjauksesta.

Järjestökentällä ollaan tyytyväisiä Ikäinstituutin Mielipakkivälineisiin: Myötämieltä –mielen hyvinvoinnin taskukirjaan, Mielipakkakortteihin, Luontoelämyspolku-kortteihin sekä Elämäntaidot esiin –ohjaajan oppaaseen. Mielen hyvinvoinnin työ juurtuu koulutettujen ryhmänohjaajien avulla kumppanijärjestöissä, ja Mielipakkivälineistö leviää jatkossakin jäsenistön arjen hallinnan tueksi.

 

Ryhmistä elämyksiä ja vertaistukea

Syyskuussa 2018 järjestettiin vielä kaksi kumppanijärjestöille yhteistä ryhmänohjaajakoulutusta, joiden myötä hankkeessa koulutettuja ohjaajia on nyt 54Heillä on mielen hyvinvoinnista tietotaitoa ja uusia välineitä, joilla ikäihmiset itse voivat tukea hyvinvointiaan. Osa ryhmistä on jo päättynyt, osalle on haluttu lisää jatkoa ja uusia ryhmiä perustetaan.

Ikäihmiset  kuvaavat saaneensa mielen hyvinvoinnin ryhmistä lisää rohkeutta ja uusia keinoja tukea itse hyvinvointiaan sekä ymmärrystä erilaisiin ajattelutapoihin.

Kokemukset kertovat selkeää kieltään ryhmän tärkeydestä: ”Ryhmä antaa uusia elämyksiä joka kerta”; ”En ole yksin sairauteni kanssa” ; ”Kauniit kuvakortit saivat monenlaisia, vain positiivisia ajatuksia liikkeelle” ” Olen lisännyt arkeeni luonnossa liikkumista”

 

Hanke löytyy nyt myös THL:n Innokylästä.

Tutustu ja lue lisää tästä linkistä

 

Mielipakista elämänvoimaa -ryhmänohjaajakoulutukset

Yhteensä kahdeksan Sydänliiton ja Epilepsialiiton ryhmänohjaajaa tutustui 19.-20.10.2017 Ikäinstituutin Mielipakkivälineisiin ja niiden käyttömahdollisuuksiin ryhmän ohjauksessa. Koulutuksessa perehdyttiin myös siihen, mitkä asiat tukevat ikäihmisten mielen hyvinvointia sekä ratkaisukeskeisen työotteen käyttöön ryhmänohjauksissa.

Toisen, 30.-31.10. pidetyn koulutuksen osallistujia oli Hengitysliitosta ja Sydänliitosta yhteensä yhdeksän.

30.–31.1.2018 pidetyssä Mielipakista elämänvoimaa koulutuksessa oli seitsemän osallistujaa, kaikki Reumaliitosta.

Lisäksi neljä Mielipakki-ohjaajaa koulutettiin Ikäinstituutin omista verkostoista 20.3. ohjaamaan mielen hyvinvoinnin ryhmiä Uudenmaan alueella.