Siirry sisältöön

Koiran rooli ihmisen parhaana ystävänä saa uusia muotoja

Kuva: Johanna Lehtinen.

Kuva: Johanna Lehtinen.

Vetoavasti ja lempeästi suoraan silmiin katsova valkoinen koira lähestyy häntä rennosti heiluen ja kerjää silitystä. Kädet uppoavat pehmeään turkkiin ja silittäjä henkäisee mielihyvästä yhtä aikaa koiran kanssa. Käytäntö osoittaa tutkimustiedon oikeaksi; koiran silittäminen alentaa verenpainetta, rentouttaa ja hidastaa sydämen sykettä.

Koira kohtaa kaikki tasavertaisina

Koira on ystävyydessään pyyteetön eikä se luokittele ihmisiä iän, ulkonäön, koulutuksen tai kykyjen mukaan. Koirat etsivät ihmisen huomiota, usein jopa enemmän kuin toisten koirien huomiota. Koskettamisen tarvetta ja kosketetuksi tulemisen tarvetta on luonteva toteuttaa koiran kautta. Koiran kanssa vuorovaikutukseen ei tarvita sanoja.

Koira elää hetkessä eikä se mieti menneitä tai murehdi tulevia. Koiran reaktiot ovat aina aitoja ja koirien on helppo näyttää tunteensa. Koiran seurassa ihmisenkin on helppo tyhjentää mielensä ja keskittyä hetkeen.

Koira tuo hyötyjä ikäihmisen elämään

Koirien hyvää tekevät vaikutukset on yleisesti tunnistettu ja siitä syystä esimerkiksi Suomen Kennelliiton Kaverikoiratoiminnan suosio kasvaa koko ajan. Kaverikoiratoiminnassa koiranomistajien muodostamat toimintaryhmät käyvät koirineen tapaamassa ihmisryhmiä, joilla ei välttämättä ole mahdollisuutta oman koiran pitoon. Kaverikoiria saa silittää, niille voi kertoa kuulumisia tai vain seurata koirien touhuja kauempaa.

Ikäihmisille Kaverikoirien kohtaamiset herättävät muistoja, tuovat iloa arkeen ja tarjoavat lämpimän kiireettömän kohtaamisen. Usein muistellaan omia vanhoja koiria ja niiden kanssa koettuja hetkiä. Kaverikoirien kohtaamisissa liikutuksen hetkiltä ei voida välttyä. Koiran kohtaaminen koskettaa syvästi ja jopa dementiaosastolla tutut Kaverikoirat tervehditään nimillä, mutta omistajat saavat esittäytyä joka kerta uudelleen.

Koiria käytetään vapaaehtoistoiminnan lisäksi myös yhä enemmän ammattilaisten apuna kuntoutus- ja terapiatehtävissä. Hiljattain perustettiin Eduskunnan eläinavusteinen työryhmä. Työryhmä pyrkii lisäämään tietoisuutta ja edistämään eläinavusteista työskentelyä, joka tarkoittaa hyvinvointia edistävää tai kuntouttavaa työskentelytapaa, jossa alan ammattilaisen työparina toimii eläin tai eläimiä.

Koiranomistaminen pitää yllä ikäihmisen toimintakykyä

Koiran kanssa tulee liikuttua ulkona kuin huomaamatta. Koiran kanssa liikkuessa omistaja kohtaa myös muita ulkoilijoita ja juttusille ryhtyminen koiran kautta on luontevaa. Koira itsessään poistaa yksinäisyyden tunteita ja sen tarjoamat kontaktit lisäävät omistajan sosiaalisuutta.

Koira tuo arkeen myös rutiinia ja auttaa näin rytmittämään päiväohjelmaa. Useissa tutkimuksissa on todistettu, että koiranomistajat sairastavat vähemmän ja toipuvat esimerkiksi leikkauksista nopeammin kuin ei-koiranomistajat. Koira motivoi pitämään yllä fyysistä toimintakykyä.

Samaan aikaan on kuitenkin muistettava, että koiranomistaminen edellyttää omistajalta kykyä huolehtia koiran päivittäisistä tarpeista. Koirarotujen keskinäiset erot esimerkiksi liikunnan ja aktiviteetin tarpeessa ovat suuria, joten rodunvalinnalla on suuri merkitys, kun ikäihminen hankkii koiraa.

Eläinten hyvinvointilaki kiinnittää huomion myös koiraan

Vuoden 2024 alussa astuu voimaan uusi Eläinten hyvinvointilaki. Lain perusperiaatteena on edistää eläinten hyvinvointia ja lisätä niiden kunnioitusta. Tämä näkökulma on tärkeä, kun määritellään koiran roolia erilaisissa ihmisen hyvinvointia lisäävissä tehtävissä. Koira-avusteisessa toiminnassa on keskeistä turvallisuusnäkökulmien huomioimisen lisäksi myös koiran hyvinvoinnin varmistaminen kaikissa tilanteissa.

Koirilla on meille paljon annettavaa ja meillä voisi olla opittavaa koiriemme elämänasenteesta.

Sanna Törnroos
Törnroos on Suomen Kennelliiton Kaveri- ja lukukoiratyöryhmän puheenjohtaja, ja hän on ollut mukana kaverikoiratoiminnan kehittämisessä sen alkutaipaleelta 2000-luvun alussa.

Koiranpäivää vietetään 24.4.2023.

Ikäinstituutti kehittää seitsemällä paikkakunnalla ulkoiluystävätoimintaa koiran kanssa yhdessä kumppaneiden, vapaaehtoisten ja iäkkäiden kanssa. Lue lisää Tossut ja tassut liikkeelle -hankkeesta.