Siirry sisältöön

Ikääntyvät aivot yhteiskunnan voimavarana

Kuva: Reetta Muuranen

Kuva: Reetta Muuranen

Ikääntyvien osuus väestöstä suurenee maailman laajuisesti. WHO:n mukaan 2030 mennessä yksi kuudesta ihmisestä maailmassa on yli 60-vuotias ja vuoteen 2050 mennessä yli 60-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu.

Ikääntyvät ovat siten yhä merkittävämpi väestön osa. Ikääntyminen lisää sekä sairautta että raihnaisuutta, mutta toisaalta hyvä ikääntyminen tarjoaa monia mahdollisuuksia sekä yksilöille, heidän läheisilleen, että yhteiskunnalle. Terveesti ikääntyvät ovatkin merkittävä yhteiskunnan voimavara.

Ikääntyminen tuo mukanaan muutoksia

Mitä ikääntyminen sitten tarkoittaa? Ikääntymiseen liittyy monia biologisia, psykologisia ja sosiaalisia muutoksia. Lääketieteellinen näkökulma tarkastelee erilaisten haitallisten molekyylien ja soluvaurioiden kertymistä ja kuinka tätä prosessia voitaisiin estää tai ainakin hidastaa. Tavoitteena on vähentää ikääntymiseen liittyvää haurautta, raihnaisuutta ja sairautta.

Nuoreenkin elimistöön muodostuu jatkuvasti erilaisia kuona-aineita, haitallisia molekyylejä ja pieniä vaurioita, joita toisaalta tehokkaasti puhdistetaan ja korjataan.  Ikääntyessä elimistön huolto- ja korjauskapasiteetti ylittyy siten, että erilaisia vaurioita ja rakenteeltaan ja toiminnaltaan muuntuneita molekyylejä pääsee kertymään.  Nämä muutokset ja vauriot altistavat monille eri aivosairauksille ja toisaalta myös fyysisen ja henkisen toimintakyvyn laskulle.

Aivoterveyttä suojaavat tekijät

Aivojen hyvinvoinnin vahvistaminen on mahdollista kaikenikäisille. Nopeus, joilla ikääntymismuutoksia aivoihin kertyy, on yksilöllistä. Siihen vaikuttaa niin perinnölliset tekijät kuin elintavat ja ympäristötkin. Haitalliset elintavat voivat kiihdyttää, kun taas terveelliset elintavat hidastaa ikääntymiseen ja sairauksiin liittyvien muutosten kertymistä. Ikääntymismuutosten kertymisvauhdin hidastuminen tukee toimintakykyä. Sekä haitallisten että suojaavien tekijöiden huomiointi on tärkeää aivojen terveen ikääntymisen tukemisessa.

Elintavat ja aivoterveys

Ikääntyvän aivoterveyttä suojaavat rasva- ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden ja kohonneen verenpaineen tehokas hoito, päänvammojen ehkäisy ja päihteettömyys sekä fyysinen, henkinen ja sosiaalinen aktiivisuus. Monipuolisen kasviksia ja kalaa sisältävän ravitsemuksen, hyvien rasvojen ja monien eri vitamiinien merkitys aivoterveydelle on jo pitkään ollut esillä.

Merkityksellisyys ja yhteenkuuluvuus

Vasta viime aikoina on alettu ymmärtämään psykologisten perustarpeiden, kuten yhteenkuuluvuuden ja merkityksellisyyden, roolia mielen hyvinvoinnin lisäksi aivoterveydessä. Siinä missä yksinäisyys ja ulkopuolisuus ovat haitallista aivoterveydelle, merkityksen ja kuulumisen tunne tukee mielenterveyttä ja hyvinvointia sekä vähentää riskejä moniin eri sairauksiin, myös aivosairauksiin. Ihmiset, jotka kokevat merkityksellisyyttä ja yhteenkuuluvuutta, pystyvät tehokkaammin säätelemään stressiä ja negatiivisia tunteita. Toisaalta merkityksellisyys ja yhteenkuuluvuus tukevat terveellisiä elämäntapoja, jotka edelleen edistävät aivoterveyttä.

Virkistävä uni

Määrältään ja laadultaan riittävän unen merkitystä aivoterveydessä ei voi myöskään kyllin korostaa. Koska unen aikana elimistö korjaa ja huoltaa itseään ja aivojen glymfaattinen kierto huuhtelee kertyneitä kuona-aineita aivoista, unesta ja sen laadusta huolehtiminen suojaa aivoja. Unen aikaiset hengityshäiriöt, kuten uniapnea, lisääntyvät ikääntymisen myötä ja voivat aiheuttaa päiväväsymystä, mielialan haasteita ja muistamattomuutta. Siten muistin vaikeudet ikääntyvälläkään eivät aina selity pelkillä ikääntymismuutoksilla tai alkavalla muistisairaudella, vaan taustalla voi olla unihäiriö, jonka tehokas hoito tukee muistia, mielialaa ja aivoterveyttä.

Kohti inhimillisesti kestävää yhteiskuntaa

Kansallinen Aivoterveysohjelma pyrkii suojaamaan ikääntyvien aivoja terveyttä tukevilla ympäristöillä.  Ympäristöt, jotka huomioivat ikääntyvien aivot tukevat osallisuutta ja hyvinvointia. Ikääntyvien ja aivoterveyden arvostus luo perustan, jolle tätä yhteiskunnan arvokasta pääomaa rakennetaan.

Suojaa aivojasi ikääntyvä, sinulla on elämäsi päärooli ja tärkeä rooli inhimillisesti kestävässä yhteiskunnassa!

Kaisa M. Hartikainen

Hartikainen on neurologian erikoislääkäri, dosentti ja johtava asiantuntija Kansallisessa Aivoterveysohjelmassa