Siirry sisältöön

Edistävätkö vanhusneuvostot seniori-ikäisten liikuntaa?

Aihetta enempää pohtimatta itselleni tulee heti mieleen, että kyllä. Kyllä nimenomaan silloin, kun kysymys on olosuhteisiin vaikuttamisesta. Somerolla vanhusneuvosto on monesti ottanut kantaa liikunnan olosuhteisiin ja liikunnan järjestämiseen. Kun kyseessä ovat liikuntakerhot ja -tapahtumat, on neuvoston rooli vähäisempi.

Lain mukaan vanhusneuvostolle on annettu mahdollisuus vaikuttaa kunnassa mm. hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä asioissa. On siis luonnollista, että me Someron vanhusneuvostossa olemme ottaneet ja tulemme ottamaan kantaa myös liikunnan olosuhteisiin. Kokouksissa olemme käsitelleet niin urheilukentän remonttia kuin sitä, että liikunta olisi meille seniori-ikäisille kannustavaa, mahdollisimman hyvin saavutettavaa ja edullista. Ja että toimintaa olisi joka puolella laajaa maalaiskaupunkia.

Voimaa vanhuuteen hanke on lisännyt yhdessä tekemistä

Somero on nyt ollut pari vuotta mukana Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen hankkeessa. Tänä aikana kaupungin liikunnan ohjaajat ovat pitäneet pari vertaisohjaajakoulutusta yhdistysten jäsenille. Koulutuksen ansiosta eläkeläisyhdistyksille on tullut jopa uusia ohjaajia. Kaukana keskustasta oleville kylille on saatu omat ryhmät.

Tavoite saada ohjattua liikuntaa myös syrjäisemmille alueille on siis mennyt mukavasti eteenpäin vertaisohjaajakoulutuksen ansiosta. Vanhusneuvostossa olemme nähneet tärkeäksi sen, että ikäihmisille saadaan vietyä myös liikuntapalveluita kotiin tai kodin lähelle. Kaikki eivät asu uimahallin tai kuntosalin vieressä. Luontoliikuntaa Somerolla voi hyvin toteuttaa joka puolella. Marja- ja sienimetsiä riittää.

Pieniä eläkkeitä saavia on paljon, maksuttomuus saa osallistumaan

Monessa kokouksessa olemme keskustelleet ns. senioriliikuntakortista. Ties kuinka monessa. Ensimmäisen kerran senioriliikunta-asia on Somerolla ollut esillä jo 2014. Tällainen monissa kunnissa käytössä oleva kortti mahdollistaisi edullisemman uimahallin ja kuntosalin käytön. Meillä vanhusneuvostossa on ollut yhteinen tahtotila viedä tätä asiaa eteenpäin. Kokouksessa todettua; ”oli keino mikä tahansa, joka saa eläkeikäisen lisäämään viisikin minuuttia liikuntaa päivässä, on se hyväksi ihmiselle itselleen ja yhteiskunnalle.”

Monista hyvistä perusteluista huolimatta tilanne liikuntakortin suhteen näytti menevän jo niin, että mitään korttia ei tule. Kunnes se kuitenkin tuli kokeiluun tämän vuoden alussa. Hyvien kokemusten pohjalta kokeilu jatkuu ensi vuonnakin.

Positiivista palautetta neuvostolle

Vanhusneuvostolle on tullut monta kiitosta liikuntakortista. Eräskin mies oli aivan innoissaan, kun voi nyt niin edullisesti käydä uimassa. ”En kävis läheskään niin paljoo, kun nyt käyn ja että saunajuttelut vasta tärkeitä onkin. Siellä puhutaan ja kuunnellaan”, hän totesi, kun kysyin mielipidettä senioriliikuntakortista.

Vanhusneuvostossa on monien tärkeiden asioiden lisäksi varsin usein liikuntaankin liittyviä juttuja esillä. Esteettömyyskävelyillä olemme nostaneet esiin liikkumiseen liittyviä epäkohtia.

Yksi toive meillä on. Silloin kun suunnitellaan ikäihmisten liikuntaan tai muuhunkin liittyviä asioita, niin mukana pitää aina olla myös ikäihmisten edustaja. Olemme moneen asiaan voineet vaikuttaa niin, että asiat ovat menneet hyvään suuntaan. Kokouksissa keskustelemme paljon, ja yritämme olla jatkossakin aktiivisia. Kaikki voittaa huntteja, kun seniori nostaa puntteja.

Pertti Tamminen

Tamminen on Someron vanhusneuvoston puheenjohtaja ja Eläkeliiton Someron yhdistyksen aktiivi ja aikaisemmin hän toimi pitkään yhdistyksen puheenjohtajana. Paikallistason lisäksi Pertti vaikuttaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vanhusneuvostossa ja on Eläkeliiton liikuntatoimikunnan puheenjohtaja.