Siirry sisältöön

Varsinais-Suomeen alueellinen Voimaa vanhuuteen -toimintamalli

Tehoharjoittelujakso auttaa pärjäämään kotona.

Tehoharjoittelujakso auttaa pärjäämään kotona.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue, sen 26 kuntaa, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ja Ikäinstituutti rakentavat alueellista Voimaa vanhuuteen -toimintamallia, jossa tehdään saumatonta yhteistyötä hyvinvointialueen, kuntien ja paikallisten järjestöjen kesken.

Tavoitteena on yhtenäistää kuntien toimintatapoja hyvinvointialueella sekä edistää liikunnan yhdyspintatyötä. Alueelliset painopistealueet ovat voima- ja tasapainoharjoittelun lisääminen, erityisesti kuntosalilla tapahtuva tehoharjoittelu sekä ikääntyneille suunnattu liikuntaneuvonta ja siihen ohjautuminen.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat avainasemassa kohderyhmän tavoittamisessa, liikunnan puheeksi ottamisessa sekä ohjaamisessa liikuntaneuvontaan tai toimintakyvyn mukaiseen voima- ja tasapainoryhmään. Tavoitteena on myös kouluttaa vertaisohjaajia ryhmien vetäjiksi yhdessä Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkoston kanssa.

Yhteisten tavoitteiden lisäksi jokaisella kunnalla voi olla omia kehittämistavoitteita esim. ulkoiluystävätoiminnan kehittäminen, kunnan yhteistyön lisääminen, järjestöjen aktivointi, etäohjatun jumpan aloittaminen jne.

Alueen toimijoille järjestettiin toukokuussa yhteinen starttitilaisuus. Aktiivisissa ryhmäkeskusteluissa nousikin esille mm. tarve yhteistyön lisäämiseksi kuntien, hyvinvointialueen sekä järjestöjen kesken. Toivottiin myös uusia tapoja Ikääntyneiden tavoittamiseksi sekä pohdittiin mahdollisuutta kehittää lähiliikuntatoimintaa taloyhtiöihin ja kylille. Monella kunnalla on tavoitteena innostaa uusia järjestöjä mukaan toimintaan sekä aloittaa uudestaan korona-aikana hiipunut vertaisohjaajien kouluttaminen.

Ikäinstituutin kolmen vuoden mentoroinnin aikana alueelle tarjotaan niin ammattilaisille kuin vertaisohjaajillekin maksuttomia koulutuksia, materiaaleja ja yhteisiä oppimisen foorumeita. Lisäksi kuntia tuetaan tarpeen mukaan mm. iäkkäiden terveysliikunnan suunnittelussa, arvioinnissa ja viestinnässä. Työn ytimessä on Varsinais-Suomen alueellinen Voimaa vanhuuteen ohjausryhmä, mikä toteutetaan rajattomasti liikuntaa -verkoston kanssa sekä kuntien omat poikkisektoriset Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmät.

Varsinais-Suomesta kehittämistyössä (2023–2026) on mukana: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Koski, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa.

Teksti: Saila Hänninen

Ikäinstituutin koordinoima Voimaa vanhuuteen -toiminta edistää vielä kotona itsenäisesti pärjäävien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) liikkumiskykyä, osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä terveysliikunnan avulla. Toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö järjestöavustuksilla sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. www.voimaavanhuuteen.fi