Siirry sisältöön

Uusi hanke vahvistaa mielenterveysosaamista

Mielenterveysosaamisella ratkaisuja iäkkäiden palveluihin -hankkeessa kehitetään toimintatapoja palvelujen piirissä olevien iäkkäiden mielen hyvinvoinnin tukemiseen. Hanke toteutetaan Länsi- ja Keski-Uudenmaan 13 kunnassa.

Tavoitteena on vahvistaa iäkkäiden palveluissa työskentelevien ammattihenkilöiden mielenterveysosaamista valmentamalla heitä käyttämään työssään ratkaisukeskeistä, voimaantumista vahvistavaa ohjausta. Hanke toteutetaan vuosina 2021-2022  yhteistyössä Sosiaalitaidon kanssa.

Hanke perustuu positiivisen psykologian tuottamaan tietoon ja tarjoaa myönteisen, voimavaralähtöisen näkökulman ikäihmisten mielen hyvinvoinnin tukemiseen. Lisäksi se antaa välineitä ammattilaisten omien mielenterveystaitojen ja työhyvinvoinnin kohentamiseen.

Hankkeessa järjestetään kehittämisraadit iäkkäille ja fokusryhmähaastattelut ammattilaisille mielenterveysosaamistarpeiden kartoittamiseksi. Päivätoiminnassa, kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa työskenteleville toteutetaan vuoden mittaiset kehittämisohjelmat, joissa luodaan uusia toimintamalleja ja -tapoja mielenterveyden tukemiseksi.

Hankkeen aikana syntyy osaamiskartta, hyvien käytäntöjen käsikirja, valmennusmalli, kortit ammattilaisille ja ikääntyneille sekä heidän kanssaan toimiville. Lisäksi toteutetaan kouluttajakoulutuspilotti. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö ja se on osa 11 valtionavustushankkeen kokonaisuutta, jonka tavoitteena on vahvistaa mielenterveysosaamista kunnissa.

 

Lisätietoa hankkeesta:

Elisa Virkola
Suunnittelija
puh. 040 689 6937
elisa.virkola@ikainstituutti.fi