Siirry sisältöön

Uusi Elämänote-avustusohjelma alkaa Ikäinstituutin ja Vallin koordinoinnin tukemana

STEA ehdottaa Ikäinstituuttia 3,5 vuotta kestävän Elämänote-avustusohjelman koordinoijaksi. Koordinointi toteutetaan yhteistyössä Vallin kanssa. Heinäkuussa 2018 alkavaan avustusohjelmaan on valittu 20 hanketta, jotka tukevat toiminnallaan haastavissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja osallisuutta. Tavoitteena on löytää uusia avun ja tuen tarpeessa olevia ikäihmisiä sekä kehittää ja ottaa käyttöön jo hyväksi havaittuja toimintatapoja.

Ikäinstituutti ja Valli ovat nimenneet koordinaation kulmakiviksi hankekohtaisen mentoroinnin ja koulutustarjottimen. Työote tulee olemaan ratkaisukeskeinen ja valmentava, poikkisektorista yhteistyötä vahvistava sekä teema- ja/tai alueellisia oppimisverkostoja rakentava. Kehittämistyötä tehdään yhdessä verkostoituen ja iäkkäitä kuunnellen. Jokaiselle hankkeelle nimetään oma mentori, joka tukee mm. tavoitteiden kirkastamista, osaamisen kartuttamista, verkostoitumista ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia. Lisäksi tuetaan hankkeiden viestinnän suunnittelua.

”Pilotoimme ohjelman yhteydessä uutta tapaa kartoittaa hankkeisiin osallistuneiden iäkkäiden kokemuksia kouluttamalla iäkkäitä tiedonkerääjiksi. Tavoitteena on selvittää, olemmeko pystyneet vaikuttamaan hanketyössä tavoitettujen ihmisten kokemukseen omasta elämänhallinnastaan”, toteaa koordinaatiohankkeen pääarkkitehti Päivi Topo Ikäinstituutista.

Elämänote-avustusohjelmaan valitut hankkeet:

 • Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry: Kortteleihin kulttuuria
 • Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry: Eloa Elokotiin
 • Kirkkopalvelut ry: IkäArvokas – etsivä ja osallistava vanhustyö
 • Kotipirtti ry: Yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen Käräjätörmän monisukupolvisessa yhteisökylässä
 • Markku Juhani Fingerroosin säätiö: Laajempi Löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa, Uudessakaupungissa, Laitilassa ja Vakka-Suomessa
 • Nääsville ry: Virkeät Ikämiehet – vireyttä elämään ruuasta ja liikunnasta digitalisaatiota hyödyntäen
 • Omakotisäätiö: KANTO-hanke
 • Oulun Seudun Mäntykoti ry: Kotiväki-hanke
 • Pohjois-Karjalan Martat ry: VIRKEE-hanke
 • Pohjois-Savon Kylät ry: Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön
 • Siskot ja Simot ry: Kohtaamisia Keravan asuinalueiden ikääntyneille
 • Suomen Asumisen Apu ry: Parempaa Elämää Lähitoiminnalla
 • Suomen muistiasiantuntijat ry: Lupa puhua
 • Suomen Punainen Risti: Kohdataan kylillä ja keskuksissa
 • Tampereen Kaupunkilähetys ry: Kaiku
 • Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry: Sippe – hyvinvointikutsut; uudenlaista vapaaehtoistoimintaa ikäihmisille
 • Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry: Mummon markan vartijat – ikääntyneiden taloudellisen kaltoinkohtelun torjuntahanke
 • Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter-säätiö: Verkosta voimia ja vertaistukea – osallisuutta ja mielen hyvinvointia omaishoitajien jaksamisen tueksi verkko-ohjelman ja vertaistukiryhmien avulla
 • Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry: Kulttuuria minulle
 • Viadia Joensuu ry: Ehtoovirkku – aktivoivaa ja osallistavaa toimintaa ikäihmisille Rantakylä-Utra alueella

Tule kanssamme toteuttamaan Elämänote-avustusohjelmaa! Haemme koordinaattoria, viestintäsuunnittelijaa ja tutkijaa. Jätä hakemuksesi maanantaina 11.6. klo 16.00 mennessä.