Siirry sisältöön

Ikääntyminen ja mielen hyvinvointi -seminaarin satoa

THL:n ja Ikäinstituutin kuudetta kertaa järjestämä seminaari keräsi verkkoon ja paikan päälle yhteensä 200 osallistujaa. Mielen hyvinvoinnin edistämisen yhteiset suuntaviivat piirtyivät valtakunnallisista linjauksista aina käytännön työhön asti.

Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo nosti puheenvuorossaan ”Enemmän huomiota mielen hyvinvoinnin tärkeyteen” esiin osallisuuden ja yhdenvertaisuuden merkitystä mielen hyvinvoinnissa. Hän esitteli myös vanhusasiavaltuutetun tehtäviä. Vanhusasiavaltuutetulle tulevat mielen hyvinvointiin liittyvät yhteydenotot käsittelevät usein koettua ikäsyrjintää, jossa ikääntyneiden ajatukset, kokemukset, toiveet ja tarpeet sivutetaan sen sijaan että ne kohdattaisiin. Mielen hyvinvointia voidaan edistää esimerkiksi tekemällä näkyväksi ja kuuntelemalla iäkkäiden omia näkemyksiä, kokemuksia ja toiveita. Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin edistäminen vaatii rakenteellista työtä, mm. iäkkäiden toimijuuden esteiden purkamista ja vanhuuden erityisyyden sanoittamista.

Seija Viljamaa, joka toimii Sosiaali- ja terveysministeriössä erityisasiantuntijana, kävi puheenvuorossaan läpi sitä, miten mielen hyvinvointi saadaan osaksi vanhustyötä Kansallisen ikäohjelman ja iäkkäiden laatusuositusten avulla. Viljamaan esityksessä kuultiin, miten tärkeää on huomioida ikäihmisten mielen hyvinvointi ja sen tukeminen läpileikkaavana teemana kaikissa ikäihmisten palveluissa.

Erityisasiantuntija Anna Haverinen Kuntaliitosta kuvasi Miten mielen hyvinvoinnin vahvistaminen näkyy tulevaisuuden palveluissa -esityksessään kunnan ja hyvinvointialueiden yhteisiä tavoitteita ja tulevaisuuden kunnan rooleja. Haverinen korosti mielen hyvinvoinnin roolia osana kokonaishyvinvointia ja toi esiin sen, että ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin vahvistaminen palveluissa edellyttää ikäihmisen arvostamista, aitoa kiinnostusta häntä kohtaan ja voimavarojen huomioimista.

Tutkijatohtori Katja Pynnönen Gerontologian tutkimuskeskuksesta esitteli omassa puheenvuorossaan arvokkaan kohtaamisen ja mielen hyvinvoinnin välistä yhteyttä. Kohtaamisen taitoja voi vahvistaa ja kehittää. Puheenvuoroa kiitettiin yleisöpalautteessa hyvistä käytännön vinkeistä kohtaamisen tilanteisiin ja teeman monipuolisesta tarkastelusta.

Suunnittelija Elisa Virkola Ikäinstituutista ja kehittämiskoordinaattori Tamara Björkqvist Sosiaalitaidosta esittelivät kansallisen mielenterveysstrategian toimeenpanohankkeen Mielenterveysosaamisella ratkaisuja iäkkäiden palveluihin tuotoksia ja havaintoja. Hankkeessa on koulutettu 70 vanhustyön ammattilaista käyttämään voimaannuttavaa, ratkaisukeskeistä ohjaustapaa.

Hankekoordinaattori Hanna Savela Omaishoitajaliitosta painotti puheenvuorossaan, että omaishoitajan mielen hyvinvoinnista puhuminen on tärkeää ja sille tulisi varata luonteva paikka ja aika. Omaishoitajat ovat kokeneet jäävänsä yksin korona-aikana.

Seminaarin lopuksi THL:n johtava asiantuntija Pia Solin ja Ikäinstituutin toimialapäällikkö Sirkkaliisa Heimonen esittelivät juuri valmistuneen Ikääntyneet ja mielen hyvinvointi Tiedä ja toimi -kortin

Teksti: Paula Noronen