Asuinympäristön turvallisuuskävelyn tarkistuslista

Turvallisuuskävelyllä tarkastellaan asuinympäristöä yhdessä ikääntyneiden kanssa. Kävelyn aikana ennakoidaan vaaranpaikkoja ja pohditaan mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi. Tarkistuslistassa on ohjeet kävelyn järjestäjälle ja kysymyksiä osallistujien vastattavaksi. Kysymykset on jaoteltu viiteen eri teemaan: sisäänkäynti rakennukseen; muut portaat ja luiskat; kulkureitti piha-alueella tai lähiympäristössä; risteykset, suojatiet ja pysäkit sekä piha-alue ja lähiympäristö. Kysymykset ovat helppoja vastata.

Maksuton PDF, 8 s. Ikääntyneiden turvallisuus asuinalueilla -työryhmä. Sisäministeriö 2023.

 

Turvallisuuskävelyllä tarkastellaan asuinympäristöä yhdessä ikääntyneiden kanssa. Kävelyn aikana ennakoidaan vaaranpaikkoja ja pohditaan mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi. Tarkistuslistassa on ohjeet kävelyn järjestäjälle ja kysymyksiä osallistujien vastattavaksi. Kysymykset on jaoteltu viiteen eri teemaan: sisäänkäynti rakennukseen; muut portaat ja luiskat; kulkureitti piha-alueella tai lähiympäristössä; risteykset, suojatiet ja pysäkit sekä piha-alue ja lähiympäristö. Kysymykset ovat helppoja vastata.

Maksuton PDF, 8 s. Ikääntyneiden turvallisuus asuinalueilla -työryhmä. Sisäministeriö 2023.