Siirry sisältöön

Jokainen voi tehdä mielen hyvinvoinnin tekoja

Kuva: Ossi Gustafsson.

Kuva: Ossi Gustafsson.

Muistutus mielen hyvinvoinnin tekojen tärkeydestä on erityisen ajankohtainen. Koronaviruksen leviäminen on johtanut tilanteeseen, jossa monet aiemmin itsestään selvinä pitämämme asiat ovat muuttuneet epävarmoiksi. Nyt on erityisen tärkeää kiinnittää huomio omasta ja toisten hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Mielen taitojen tärkeys

Mielen hyvinvointia vahvistavat asiat löytyvät arjesta ja asioihin suhtautumisen tavasta. Myönteiseen suuntaamisen merkitys, hyvän huomaamisen tärkeys ja myötätuntoisen asennoitumisen voima kannattaa pitää nyt kirkkaana mielessä. Näiden taitojen harjoittaminen on mahdollista. Haastavassa tilanteessa niiden merkitys on suuri.

Löydätkö arjestasi ne pienetkin asiat, jotka tuottavat iloa ja antavat voimaa? Niiden äärelle kannattaa tietoisesti pysähtyä. Ulkoilu raittiissa ulkoilmassa, keväinen linnunlaulu, kaunis auringonpaiste, musiikin kuuntelu ja kirjan lukeminen antaa mielekkyyttä arkeen. Nämä oman arjen voimanlähteet voi tallentaa, vaikka kiitollisuuspäiväkirjan sivuille. Hyvän huomaaminen antaa voimaa, luo tasapainoa ja vahvistaa toiveikkuuden tunnetta haastavissakin tilanteissa.

Suhtautumisen tavalla on merkitystä. Haastava tilanne saa usein pohtimaan omia arvoja. Tärkeät asiat kirkastuvat. Omaa mielen hyvinvointia voi vahvistaa vaikkapa pohtimalla omaa elämänpolkuaan ja sen varrella koettua ja opittua. Millä keinoin aiemmista vaikeuksista on selviydytty? Minkälaiset vahvuudet ja voimavarat ovat olleet avainasemassa? Minkälaisia elämäntaitoja on kertynyt? Toisaalta tässä tilanteessa voi oppia paljon uutta itsestään ja omista vahvuuksistaan.

Huolien keskellä kannattaa itseään puhutella myötätuntoisesti. Mieltä voi tyynnyttää keskittymällä tähän hetkeen ja tunnistamalla sen, mihin asioihin voi itse vaikuttaa. Omien huolien kanssa ei kannata jäädä yksin. On hyvä kertoa tuntemuksista läheisille ja jakaa asioita yhdessä. Sanoiksi puettuina ja jaettuina huolet voivat hälventyä ja tilanteeseen löytyä uusia näkökulmia. Avun pyytäminen ja vastaanottaminen on itsestä huolehtimista. Läheisillekin on tärkeä saada auttaa.

Pienillä teoilla on suuri merkitys

Nyt on aika viljellä hyvää ja tehdä myös toisille mielen hyvinvoinnin tekoja. Toisten auttaminen vahvistaa omaa mielen hyvinvointia ja luo tunnetta elämän merkityksellisyydestä. Pienet asiat riittävät. Voi ilahduttaa läheistä puhelinsoitolla, lähettää postikortin tai auttaa arjen askareissa mahdollisuuksien mukaan. Rohkaisevilla sanoilla on aina painoarvoa. Vaikka tilanne on haastava, voi sen seurauksen löytyä jotain myönteistä. Se voi herättää huomaamaan auttamisen arvon ja syventää ymmärrystä yhteisöllisyyden voimasta.

Teksti: Sirkkaliisa Heimonen