Pysytään pystyssä -ryhmätoiminta. Opas ohjaajalle

Pysytään pystyssä -ryhmän tavoitteena on vähentää osallistujien kaatumisvaaraa. Nousujohteisella voima- ja tasapainoharjoittelulla tähdätään liikkumiskyvyn parantamiseen. Tietoiskuilla ja keskusteluilla tuodaan esiin kaatumisen riskitekijöitä ja keinoja niiden vähentämiseen. Tämä opas on tarkoitettu Pysytään pystyssä -ryhmän ohjaajalle. Oppaassa on tietoa käsiteltävistä teemoista, vinkkejä tehtäviin sekä ohjeita kohderyhmän tavoittamiseen ja käytännön järjestelyihin. Pysytään pystyssä -ryhmätoiminta käynnistettiin osana Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hanketta, ja ryhmiä pilotoitiin useissa kunnissa.  Mallia voidaan soveltaa muuallakin.

Maksuton PDF.

Heli Starck, Minna Säpyskä-Nordberg ja Jaana Viskari. 24 s. Ikäinstituutti 2023.