Siirry sisältöön

Lähiliikuntapaikka – Ikäystävälliset liikkumisympäristöt ja liikuntapuistot

Kuva Ossi Gustafsson.

Kuva Ossi Gustafsson.

Lähiliikuntapaikka edistää ikäihmisten hyvinvointia monin tavoin. Ulkoilu luonnossa tai kaupunkien viherympäristöissä tukee ikäihmisten toimintakykyä ja hyvinvointia. Toimivien ja turvallisten ulkona liikkumisen ympäristöjen suunnitteluun ja toteutukseen kannattaa panostaa, jotta kasvavan vanhusväestön edellytykset asua itsenäisesti omassa kodissaan säilyvät mahdollisimman pitkään.

Ikäihmisille hyvässä ympäristössä korostuvat

  • turvallisuus
  • esteettömyys
  • saavutettavuus
  • ympärivuotisen käytön mahdollisuus
  • yhteisöllisyys.

Kynnys ulkoiluun on sitä matalampi, mitä helpompaa on lähteä ulos ja mitä lähempänä asuinpaikkaa kauniit ja mukavat reitit ja liikuntapaikat sijaitsevat.

Näiltä sivuilta saat tietoa ulkona liikkumiseen kannustavien ympäristöjen suunnittelusta sekä esimerkkejä jo olemassa olevista iäkkäille sopivista ulkoiluympäristöistä. Esimerkkikohteet on jaoteltu yleisilmeen ja käyttömahdollisuuden perusteella palvelutalojen pihoihin, toimintapuistoihin sekä reitteihin.

Valtionavustukset lähiliikuntapaikkahankkeille

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä aluehallintovirastot myöntävät vuosittain avustuksia liikuntapaikkojen rakentamiseen. Avustuksia myönnetään pääasiassa kunnille ja kuntayhtymille, mutta myös muille yhteisöille. Lähiliikuntapaikan rakentamiseen voi saada valtionavustusta enintään 40 % kustannusarviosta. Lisätietoa avustuksen hakemisesta