Siirry sisältöön

Vuonna 2022 lisätään liikettä!

Ikäinstituutti haluaa 13 valtakunnallisen järjestökumppanin kanssa saada yli 65-vuotiaat liikkeelle vuonna 2022.

Liikunnalla on mahdollisuus hidastaa ikääntymisen vaikutuksia, ehkäistä sairauksia tai nopeuttaa niistä kuntoutumista.

”Ei ole koskaan liian myöhäistä aloittaa liikuntaa, mutta sen lopettaminen on aina liian aikaista. Pienetkin teot voivat olla aivan ratkaisevia toimintakyvyn ja elämänlaadun kannalta”, kannustaa Ikäinstituutin liikunnan toimialapäällikkö Katja Borodulin.

Ikiliikkuja innostaa liikkeelle -hankkeessa on mukana 13 Ikäinstituutin järjestökumppania. Liikettä lisätään kahdella tavalla: etäjumppaa kokeillen sekä viestintäkampanjan avulla.

”Olemme todella iloisia, että näin moni järjestökumppani on lähtenyt mukaan! Tämä on ainutlaatuinen yhteinen mahdollisuus edistää hyvinvointia”, Borodulin jatkaa.

Voimaa etäjumpasta

Etäjumppaa on perustettu Ikäinstituutin tuella jo aiemmin – hyvin tuloksin – ja nyt toimintamallia halutaan levittää. Mukana olevat järjestöt toteuttavat omia etäjumpparyhmiään, ja Ikäinstituutti tarjoaa maksutonta koulutusta ja tukea ensi syksyyn asti.

”Kotoa voi olla pitkä matka ohjattuun liikuntaan tai koronan vuoksi ei tunnu turvalliselta osallistua ryhmäliikuntaan. Etäjumppa on hyvä keino tuoda ohjattu liikuntahetki kotiin. On myös mahdollista kokoontua porukalla, vaikka kylätalolle ja saada ohjaus etäyhteyksien kautta”, kertoo Ikäinstituutin suunnittelija Sonja Iltanen.

Yhtenä tavoitteena on lisätä tietoa voima- ja tasapainoharjoittelun merkityksestä. Moni aktiivinen seniori voi olla kestävyydeltään hyväkuntoinen, mutta voima- ja tasapainoharjoittelu on jäänyt vähemmälle. Näillä ominaisuuksilla on suuri rooli kaatumisten ehkäisyssä ja arjen toimintakyvyssä. Saa helpommin sukat jalkaan ja pysyy pystyssä huterammallakin alustalla!

Pienet arkiset teot

Arkiaktiivisuuteen kannustavalla viestintäkampanjalla yritetään saada etenkin vähän liikkuvien huomio. Kampanjan taustalle on juuri toteutettu haastatteluihin perustuva selvitystyö, jossa käydään läpi vähän liikkuvien arvoja. Samalla kysyttiin, että mitkä asiat ovat liikunnan esteinä ja mitkä voisivat toimia kannusteina.

”Osalle liikunta jo sanana herättää negatiivisia mielikuvia. Yritämme kampanjan avulla tuoda esiin pientenkin tekojen tuoman hyödyn hyvinvointiin ja kannustaa arjen aktiivisempiin valintoihin”, kertoo Ikäinstituutin viestintäkoordinaattori Anne Honkanen.

Viestintäkampanjaviikot ovat huhtikuussa vk 14 (4. – 10.4.2022) ja vk 34 elokuussa (22. – 28.8.2022).

  • Tulemme yhdessä näkymään ja kuulumaan ja viemään liikunnan viestiä eteenpäin! Tuotamme valmiita liikunta- ja kampanjamateriaaleja, jotka tulevat valtakunnallisten järjestöjen kautta paikallisyhdistysten käyttöön. Tervetuloa mukaan! toivottaa Honkanen.

Teksti: Sanna Mönkkönen