På svenska

Äldreinstitutet – för ett gott åldrande Vi forskar, utvecklar, utbildar och publicerar material för att främja äldre personers funktionsförmåga och delaktighet. Som expertorganisation samarbetar vi med tredje sektorn och kommunerna, och vi fokuserar speciellt på: hälsofrämjande fysisk aktivitet psykiskt välbefinnande boende-, grön- och motionsmiljöer frivillig-  och kamratverksamhet som berör ovannämnda teman. Forskning Vi öppnar nya … Jatka artikkelin På svenska lukemista