Siirry sisältöön

Yhteistyökumppaneita

Toteuttaakseen strategiset tavoitteensa Ikäinstituutti tekee kehittämis-, tutkimus- ja koulutusyhteistyötä monien keskeisten toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneina on mm. eläkeläisjärjestöjä, palvelutalosäätiöitä ja -yhdistyksiä, kansanterveys-, liikunta ja vanhustyönjärjestöjä, yliopistoja ja muita tutkimuslaitoksia sekä useita kuntia ympäri Suomea.

STEA

Sosiaali- ja terveysministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry

Societas Gerontologica Fennica ry

Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland rf

Helsingin yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Tampereen yliopisto

Soste

UKK-instituutti

Vanhustyön keskusliitto

Kunnallisalan kehittämissäätiö

Valtaa vanhuus

GeroCenter

Gerec

Gery – Gerontologinen ravitsemus ry

Suomen Muistiasiantuntijat

Muistiliitto

Omaishoitajaliitto

Hengitysliitto

Sydänliitto

Aivoliitto

Suomen Luustoliitto

Diabetesliitto

Reumaliitto

Selkäliitto

Suomen Nivelyhdistys

Mielenterveysseura

Soveltava Liikunta SoveLi

Suomen Aikuisurheiluliitto

Suomen Voimisteluliitto

Suomen Latu

Suomen Olympiakomitea

Liikuntatieteellinen Seura

SPR

Mereo

Elpy

Huili

Suomen Psykologiliitto

Setlementtiliitto

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto

HEPA Health Enhancing Physical Activity

Kataja – parisuhdekeskus ry

Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry

Sosiaalilääketieteen yhdistys ry

Interdem

Etene – Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta

Pyöräliitto

Stadin ikäohjelma

A-klinikkasäätiö

Maa- ja kotitalousnaiset

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL

Eläkeliitto

Eläkeläiset ry

Kansallinen senioriliitto

Kristillinen Eläkeliitto

Opetusalan seniorijärjestö OSJ