Siirry sisältöön

Arkisto

Raportteja

Sirkkaliisa Heimonen & Pertti Pohjolainen (toim.):
Laatua vanhuksen elämään omassa kodissa Vanhuksen koti keskellä kaupunkia -projekti 2008-2011. Loppuraportti.
Raportteja 2/2011. 90 s. PDF

Tommi Sulander, Jessica Nisén, Sirkkaliisa Heimonen, Pertti Pohjolainen, Elisa Virkola, Elina Karvinen& Riitta Koivula:
Vanhuksen koti keskellä kaupunkia
Raportteja 4/2009. 116 s. PDF

Jere Rajaniemi:
Mielekkäästi vapaaehtoistominnassa
Raportteja 2/2009. 42 s. PDF

Pertti Pohjolainen, Arto Tiihonen, Mika Simonen & Katri Takala:
Toimintakyvyn laaja-alainen arviointi ja tuen lähtökohdat. Tutkimus Hämeenkyrön pitkäaikaistyöttömistä.
Raportteja 1/2009. 43 s. PDF

Pertti Pohjolainen:
Liikuntaohjelmat ikäihmisten kotihoidossa
Kiikun Kaakun -projektin loppuraportti. PDF
Raportteja 1/2008. 39 s.

Jere Rajaniemi:
Ikääntyneet järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa.
Pääkaupunkiseudun järjestökyselyn tuloksia. Raportteja 2/2007. 33 s. PDF

Eija Kaskiharju, Christine Oesch-Börman & Anneli Sarvimäki:
Näitäkö polkuja viimeiseen asti? Dementiapotilaan omaishoitajan arkipolut. Raportteja 1/2006. 58 s. PDF

Jere Rajaniemi & Anneli Sarvimäki:
Ikäihmisten kokemuksia kotiinkuntoutuksesta.
Helsingin kaupungin kotiinkuntoutusyksiköiden arviointia. PDF
Raportteja 1/2005. 25 s. 13 €.

Anneli Sarvimäki, Mika Simonen & Tuire Parviainen:
”Halusin toimia oikein. Mikä on oikein?”
Vanhustyöntekijöiden kokemia eettisiä ongelmia. PDF
Raportteja 1/2004. 34 s.

Leena Vuorinen:
Tila, aika ja vuorovaikutus vanhainkodin arjessa. PDF
Raportteja 5/2003. 65 s. 13 €.

Jere Rajaniemi & Leif Sonkin:
Ikäihmisten palvelutori. PDF
Neuvonta- ja verkkopalvelut kotona asumisen tueksi.
Raportteja 4/2003. 74 s.

Pertti Pohjolainen:
Iästä 55 -projekti.
Liikuntaohjelman toteuttaminen ja vaikutukset. PDF
Raportteja 3/2003. 46 s. 13 €.

Pertti Pohjolainen, Sirpa Hiltunen & Arja Salonen:
Kotorinne 2000 -projekti.
Toimintatutkimuksen eteneminen Kotorinteellä. Seurantahaastattelu ja loppuarviointi. PDF
Raportteja 2/2003. 49 s. 13 €.

Pertti Pohjolainen:
Ei omaisten vaivaksi…
55-64-vuotiaiden hämeenkyröläisten odotukset palveluista vanhuudessa. PDF
Raportteja 7/2000. 76 s. 13 €.

Oraita

Anneli Sarvimäki & Ilkka Syrén (toim.):
Ikääntymistutkimus ja tutkimuksen peruslähtökohdat
Oraita 2/2009. 43 s. 14 €. PDF
Samannimisen seminaarin esitysten julkaisu, jossa pohditaan tutkimuksen lähtökohtia realismista konstruktionismiin ja takaisin.

Sirkkaliisa Heimonen & Ilkka Syrén (toim.):
Kokemus ja kokemuksellisuus ikääntyessä. Seminaariesityksiä 26.-27.11.2007 PDF
Oraita 1/2008. 53 s.

Pertti Pohjolainen, Anneli Sarvimäki & Ilkka Syrén (toim.):
Toimintakykyä ja sosiaalista tukea iäkkäiden, omaisten ja työntekijöiden arjessa
Esityksiä VI Gerontologian päivillä. Oraita 3/2007. 65 s. PDF
Julkaisu antaa hyvän läpileikkauksen Ikäinstituutissa tehtävästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

Jere Rajaniemi, Sirkkaliisa Heimonen, Anneli Sarvimäki & Arto Tiihonen (toim.):
Ikääntyneiden arki. Näkökulmia ikäihmisten arjen kysymyksiin
Oraita 2/2007. 121 s. 15 €. PDF
Julkaisu tarjoaa monipuolisen katsauksen ikääntyneiden arkeen ja hyvän arjen edellytyksiin. Arjen aiheita tarkastellaan teoreettisten pohdintojen, empiirisen tiedon ja vanhustyön käytäntöjen kannalta.

Arto Tiihonen & Ilkka Syrén (toim.):
Ikääntyminen ja sukupuoli
Oraita 1/2007. 65 s. PDF
Julkaisun kymmenen artikkelia perustuvat Ikääntyminen ja sukupuoli -seminaariin syksyltä 2006. Aihetta tematisoidaan eri näkökulmista etnisyyden, vanhuspalveluiden, omaishoitajuuden, järjestötoiminnan ja vaatesuunnittelun konteksteissa.

Riitta Koivula & Sirkkaliisa Heimonen:
Dementoituvan omaisena laitoksessa. Kirjallisuuskatsaus. Oraita 4/2006. 41 s. PDF

Anja Lanér, Tapani Sihvola & Anneli Sarvimäki:
Elämäni ikimuistoisin päivä. Suomalaisten ikäihmisten kirjoituksia
Oraita 2/2006. 63 s. PDF
Julkaisussa pohditaan kertomisen ja muistelemisen merkitystä ikääntyville ihmisille heidän omien kirjoitustensa kautta, joita tarkastellaan narratiivisen gerontologian näkökulmasta, muistin ja muistelemisen kautta sekä elämänkaaren perspektiivistä.

Pertti Pohjolainen & Ilkka Syren (toim.):
Ikääntyvien elämäntyylit. Seminaariesityksiä13.-14.10.2005.
Oraita 1/2006. 64 s. PDF
Julkaisuun on koottu alustuksia Ikääntyvien elämäntyylit -seminaarista syksyltä 2005. Artikkeleissa pohditaan elämäntyylin käsitettä, tarkastellaan elämäntyylin suhdetta sitä määrittäviin tekijöihin, kuvataan ikääntyvien kokemuksia kehon muutoksista ja siitä, miten terveydestä puhutaan.