Siirry sisältöön

Yhteistyössä kohti aivoystävällistä yhteiskuntaa

Kansallinen aivoterveysohjelma rakentaa inhimillisesti kestävää, aivoterveyttä tukevaa yhteiskuntaa. Ikäinstituutti on kumppanina ikääntyvien osakokonaisuudessa.

Aivot ovat tärkein pääomamme. Ne vastaavat käyttäytymisestä, tunteista, tiedonkäsittelystä sekä tämän kaiken säätelystä. Aivojen hyvinvoinnin vaaliminen on sijoitus tulevaisuuteen, jolla on myönteisiä vaikutuksia yksilön elämänlaatuun ja koko yhteiskuntaan.

Kansallinen aivoterveysohjelma lähestyy aivoterveyttä ennakoivasta näkökulmasta korostaen aivojen hyvinvointia suojaavia tekijöitä. Aivoterveyttä tarkastellaan kolmessa eri ikäryhmässä: lapset ja nuoret, työikäiset ja ikääntyvät. Eri ikäryhmien kohdalla tavoitteet ovat samat, mutta painopisteet ja sanoitukset eriävät.

Aivojen hyvinvointi rakentuu arjen ympäristöissä ja olosuhteissa. Niiden hyvinvointia voi edistää tässä ja nyt – iästä ja toimintakyvystä huolimatta. Ikääntyvien osakokonaisuuden tavoitteena on rakentaa ikääntyviä arvostava, autonomian mahdollistava ja heidän turvallisuudestaan huolehtiva yhteiskunta, jossa

  1. aivoterveystieto on optimaalisesti käytössä sekä ikääntyvillä itsellään että heidän parissaan työskentelevillä ammattilaisilla,
  2. ikääntyvien ympäristöt ovat aivoergonomisia,
  3. ikääntyvät saavat riittävästi virkistävää ja palauttavaa unta ja
  4. ikääntyvät kokevat yhä enemmän merkityksellisyyttä sekä osallisuutta ja kanssalaisuutta.

Vuoden 2023 aikana ohjelmassa kartoitetaan kehittämisen tarpeita, työstetään toimeenpanosuunnitelma ja suuntaviivat tuleville vuosille, sekä rakennetaan kumppanuuksia yhteiskehittämiselle. Syksyllä käynnistyvät myös aivoterveystietoa lisäävät webinaarit, jotka on suunnattu ikääntyvälle väestölle.

Yhteyshenkilö Ikäinstituutissa: Tamara Björkqvist, koordinaattori 040 1905251, tamara.bjorkqvist(at)ikainstituutti.fi.

Kansallisen aivoterveysohjelman koordinoinnista vastaa Aivoliitto. Ohjelman suunnitteluun on osallistunut laaja, eri tieteenaloja edustava asiantuntijatyöryhmä. Toimeenpanossa koordinaatiokumppaneina ovat Lastensuojelun keskusliitto, Työterveyslaitos, Tampereen ammattikorkeakoulu – Kestävä aivoterveys -hanke, Folkhälsan ja Ikäinstituutti.

Lisätietoa Kansallisesta aivoterveysohjelmasta: ohjelmapäällikkö Markku Holmi, Aivoliitto ry, 050 544 8999 markku.holmi(at)aivoliitto.fi.
www.kansallinenaivoterveysohjelma.fi