Siirry sisältöön

Ryhmä rohkaisee liikkeelle

Kuva: Sakari Röyskö.

Kuva: Sakari Röyskö.

Ikäihmiset hyötyvät ryhmämuotoisesta liikuntaneuvonnasta erityisen paljon. Ikäinstituutin valmiit toimintamallit ja materiaalit helpottavat toiminnan käynnistämistä.

Ryhmä kokoon verkoston voimalla

Ryhmämuotoisesta liikuntaneuvonnasta hyötyvät terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat iäkkäät, joilla saattaa olla ennakoivia merkkejä liikkumiskyvyn heikkenemisestä, kuten vaikeuksia porraskävelyssä tai kaatumisen pelkoa.

Liikuntaneuvonnan järjestämisessä ja siitä tiedottamisessa korostuu yhteistyö eri toimijoiden kesken. On tärkeä viestiä liikuntaneuvontaryhmästä laajasti kaikille, jotka tapaavat työssään tai toiminnassaan ikäihmisiä. Osallistujia löydetään esimerkiksi ikäkausitarkastuksista, seniori-infoista, palveluohjauksesta tai ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä. Mainokset vaikkapa kirjastossa tai apteekissa sekä lehtijutut saattavat herättää iäkkään tai hänen läheisensä huomion.

Ryhmästä osallisuutta ja vertaistukea

Ryhmämuotoisen liikuntaneuvonnan tavoitteena on tukea ja kannustaa ryhmään osallistuvia ikäihmisiä säännölliseen liikkumiseen. Ryhmätyöskentely tuo iloa, mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen ja kokemusten jakamiseen. Ryhmässä saadaan ja annetaan vertaistukea sekä opitaan porukassa. Myös osallisuuden tunne vahvistuu, kun yhteisistä toimintatavoista, liikuntakokeiluista ja tutustumiskohteista sovitaan yhdessä. Kynnys madaltuu, kun asioita tehdään porukalla! Parhaimmillaan tutuksi tullut ryhmä voi jatkaa liikkumista yhdessä myös jatkossa.

Ryhmän ohjaaja luotsaa ryhmää eteenpäin kohti tavoitteita. Kannustava ohjaaja on apuna motivaation heräämisessä ja sen ylläpitämisessä sekä realistisen liikkumissuunnitelman laatimisessa. Ryhmäneuvonnan teemoja voidaan räätälöidä ryhmäläisten kiinnostuksen ja voimavarojen mukaan. Ryhmämuotoinen liikuntaneuvonta voi olla osa yksilöllistä liikuntaneuvontaprosessia, jolloin siihen sisältyy myös yksilötapaamisia esimerkiksi alussa ja lopussa.

Valmiit mallit käyttöön

Liikkuva minä -opintopiirin tarkoituksena on kannustaa ikäihmisiä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan lisäämällä arkiliikuntaa ja liikunnan harrastusta. Opintopiirin seitsemän tapaamiskerran kokonaisuus sisältää liikkumiseen liittyviä teemoja, joista keskustellaan ohjaajan alustuksen ja oheismateriaalien pohjalta. Jokaiseen tapaamiskertaan sisältyy myös liikuntatuokio, jonka toivotaan antavan eväitä omatoimiseen harjoitteluun. Ryhmän ohjaajana voi toimia vertaisohjaaja tai liikunnan, kuntoutuksen ja vanhustyön ammattilainen. Opintopiirin toteuttamisesta on hyviä kokemuksia mm. Loimaalta, jossa sitä on pidetty jo 16 kertaa.

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille ryhmässä –materiaali on tarkoitettu ammattilaisten työn tueksi liikuntaneuvontaan. Oppaassa kerrotaan ikäihmisten liikuntaneuvonnan perusteista ja ryhmätoiminnan mahdollisuuksista sekä esitellään sisältöjä ryhmämuotoisen liikuntaneuvonnan toteuttamiseen. Päivitetty materiaali julkaistaan kevään aikana.

Materiaalien tilauksen yhteydessä saa Moodle-tunnukset materiaalipankkiin, josta löytyy mm. diat ja muuta oheismateriaalia.

Teksti: Anna-Maria Mansikka ja Ritva-Liisa Salonen