Siirry sisältöön

Puisto eri-ikäisin silmin

Ikäinstituutti järjesti iäkkäille ja nuorille yhteisen puistokävelyn. Tavoitteena oli kartoittaa eri-ikäisten kokemuksia puistoista yhdessä kävellen, havainnoiden ja keskustellen.

Puistokävely järjestettiin Myllypuron metsäisellä puistoalueella ja siihen osallistui Yhdessä kotikulmilla -toiminnassa mukana olevia ikäihmisiä sekä Metropolia-ammattikorkeakoulussa opiskelevia nuoria.  Kävelyä varten muodostettiin ryhmät, joissa oli sekä iäkkäitä että nuoria osallistujia. Kävelyn aikana ryhmät havainnoivat puistoa ja kirjasivat kokemuksiaan kyselylomakkeelle samalla niistä keskustellen.

Siistiä mutta yksitoikkoista

Sekä nuoret että iäkkäät osallistujat pitivät puistoa siistinä ja heidän mielestään siellä oli riittävästi penkkejä lepohetkiä varten. Myös puiston olosuhteiden vaihtelevuuteen ja helppokulkuisuuteen molemmat ikäryhmät olivat tyytyväisiä. Alueen historiaa puisto kuvasi kummankin ryhmän mielestä heikosti ja sinne kaivattiin vesielementtejä sekä enemmän erilaisia toimintamahdollisuuksia.

Ikäihmiset nauttivat puiston luonnosta ja löysivät sieltä enemmän kaunista katseltavaa kuin nuoret. Molempien ikäryhmien mielestä puisto oli melko yksipuolinen ja sinne toivottiin lisää monimuotoisuutta, lehtipuita sekä muuta kasvillisuutta ja kukkia. Ikäihmisten mielestä puisto rauhoitti, lievitti stressiä ja paransi mielialaa hieman nuoria paremmin.

Ikäihmisille houkuttelevampi

Ikäihmiset kokivat puiston houkuttelevammaksi ja turvallisemmaksi ulkoilupaikaksi kuin nuoret. Varsinkin ilta-aikaan puisto oli nuorten mielestä turvaton ympäristö ulkoilulle ja vapaa-ajan viettämiselle. Kokemuksen eroa voi selittää se, että iäkkäät ja nuoret käyvät puistoissa eri vuorokauden aikoihin.

Nuoret arvioivat kiinnittävänsä vanhempana enemmän huomiota siihen, miten helppoa puistossa on liikkua ja onko siellä riittävästi levähtämismahdollisuuksia. He uskoivat, että iän karttuessa he viihtyisivät siellä nykyistä paremmin ja arvostaisivat puistoa enemmän.

Kohtaaminen vaikuttaa

Iäkkäät kokivat nuorten kanssa kävelyn mieluisaksi. He nauttivat nuorten seurasta ja pitivät kävelyä mukavana ja piristävänä vaihteluna. Nuorten mielestä yhteinen kävely avarsi näkemyksiä ikääntymisestä ja sen vaikutuksista liikkumiseen. He pitivät myös antoisina iäkkäiden kanssa käytyä ajatusten vaihtoa ja keskustelua.

Puistoja tulisikin ajatella enemmän eri ikäisten ihmisten yhteisinä tiloina ja kohtaamispaikkoina. Parhaimmillaan lähiviheralueet tarjoavat paikan sukupolvien väliselle vuorovaikutukselle ja rakentavat näin alueen yhteisöllisyyttä sekä asukkaiden turvallisuuden tunnetta.

Teksti: Erja Rappe, Tamara Björkqvist ja Heli Starck

Monisukupolvinen puistokävely on osa World Urban Parks-järjestön kartoitusta, jolla selvitetään eri-ikäisten puiston käyttäjien mieltymyksiä ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Puistokävely toteutettiin syksyn aikana viidessä maassa: Suomessa, Japanissa, Englannissa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa. Tulosten yhteenveto esitettiin järjestön kongressissa Meksikossa marraskuussa 2022. Kirjoittajat ovat järjestön Ageing, Wellbeing and Parks -komitean jäseniä.