Siirry sisältöön

Pitääkö Voimaa vanhuuteen -ryhmät iäkkäät kunnossa?

Ikäinstituutti selvittää, miten hyvin viikoittaiset voima- ja tasapainoryhmät sekä ravitsemusneuvonta tukevat iäkkäiden toimintakykyä, hyvinvointia ja itsenäistä kotona asumista.

Liikuntaa ja ravitsemustietoa

Ikäinstituutissa on käynnissä tutkimus iäkkäiden liikuntatoiminnan vaikutuksista. Tutkimus toteutetaan viidessä kunnassa, jotka ovat olleet mukana Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. Tutkimukseen osallistuu 75 vuotta täyttäneitä liikuntaryhmien osallistujia, jotka käyvät joko voima- ja tasapainoharjoittelun tehoryhmissä tai muissa liikuntaryhmissä 1–2 kertaa viikossa kahden kuukauden ajan. Kaikki osallistujat saavat ravitsemusoppaan, ja tehoharjoitteluryhmissä jaetaan myös ravitsemustietoa harjoittelun lomassa.

Tutkimus tarjoaa monipuolista tietoa ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuvien iäkkäiden terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Aineistoa hankitaan perinteikkäällä tasapainoa, kävelynopeutta ja tuolilta ylösnousuja mittaavalla SPPB-testillä (Short Physical Performance Battery) harjoittelujakson alussa ja lopussa. Lisäksi osallistujille lähetetään seurantakyselyjä kahden vuoden ajan.

Kunnat avainasemassa

Kuntien työntekijöiden rooli tutkimuksen toteuttamisessa on merkittävä. He vastaavat liikuntaryhmien järjestämisestä sekä keräävät ison osan tutkimusaineistosta. Ryhmäläisten toimintakyvyn testaaminen on monilla paikkakunnilla jo ennestään tuttua ja vakiintunutta toimintaa.

”SPPB-testit ovat meille mittari, jolla voimme seurata työmme toteutumista ja osoittaa ohjaustyön tehokkuutta. Toisaalta se on asiakkaalle motivaattori, kun kehitystuloksista syntyy jatkomotivaatio jatkaa harjoittelua joko omatoimisesti tai siirtyä esimerkiksi haastavampaan ryhmään”, kertoo erityisliikunnanohjaaja Panu Tavisalo Hämeenlinnan Liikuntahalleilta.”

Tutkimus toteutetaan todellisessa elämässä, mikä tarjoaa kunnille tietoa liikuntapalvelujen kehittämisen tueksi.

”Mielestäni on hyvä, että tämä tutkimus tehdään todellisesta toiminnasta. Tämä kertoo ihan siitä käytännöstä, tutkimuksen toteutuessa kuntien omissa ryhmissä – tavallaan siellä missä se arkikin on”, toteaa puolestaan projektipäällikkö Saija Kultala Turun liikuntapalveluista.

Tutkimuksessa arvioidaan myös laajemmin Voimaa vanhuuteen -ohjelman vaikutuksia iäkkäiden itsenäiseen kotona asumiseen ja kaatumistapaturmiin hyödyntäen THL:n väestötasoisia rekisteriaineistoja.

 Voimaa vanhuuteen -liikuntatoiminnan vaikutukset toimintakykyyn ja itsenäiseen kotona asumiseen yli 75-vuotiailla ihmisillä, joilla toimintakyky on heikentymässä -tutkimus toteutetaan 2022–2025. Tutkimusta rahoittavat Juho Vainion Säätiö sekä Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö. Lue lisää Voimaa vanhuuteen -ohjelmasta.

Teksti: Eerika Saloranta