Siirry sisältöön

Perustoimintaa vahvistamalla ja etsivällä työllä kohti parempia tuloksia

Tarinoita Elämänotteesta: osa 10/21.

Määräaikaiseen hanketyöhön liittyy olennaisena osana toimintaympäristöön verkostoituminen. Hankkeessa tehtävä kehittämistyö jää varmimmin elämään, kun alusta alkaen ympärillä on tahoja ja kumppaneita, jotka näkevät tehtävän työn merkityksellisyyden. Tarvitaan myös maaperää, johon hankeaikana kehitettyjä hyviä käytäntöjä ja malleja voidaan juurruttaa. Punaisen Ristin maaperä rakentuu maailman mittakaavassa kansainvälisten verkostojen infrastruktuuriksi, joka ulottuu globaalitasolta eri maissa toimiviin paikallispiireihin ja niissä kiinteänä osana toimiviin hankkeisiin.

Eräs Suomen Punaisen Ristin tärkeimmistä pääajatuksista on vahvan yhteisöllisyyden rakentaminen sekä hyvinvoinnin ja turvallisen elämän vahvistaminen. Tähän keskittyy myös SPR:n parhaillaan meneillään oleva valtakunnallinen ystävätoiminnan kehittämishanke Kohdataan kylillä ja keskuksissa, jonka toiminta-alueina ovat Lapin, Turunmaan ja Länsi-Suomen piirit. Hankkeen työntekijöistä SPR:n keskustoimistossa Helsingissä työskentelevät Elisa ja Matti, Lapin piirissä Rovaniemeltä käsin Sirkka, Länsi-Suomen piirissä Seinäjoella Eija sekä Turunmaan piirissä Siw. Hankkeen viisi työntekijää muodostavat Elisan koordinoiman tiimin, joka alueellisen hanketyön, tiedottamisen sekä verkosto- ja kehittämistyön lisäksi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa pitämään yhteisiä 1-2 päivän tiimitapaamisia.

Yhteisö kantaa vastuuta asukkaistaan

Tällä kertaa tiimi on kokoontunut Siwin toiminta-alueelle Turunmaan piiriin (Åbolands distrikt), jossa vierailukohteina ovat Parainen ja Nauvo. Täällä kauniissa merellisessä Varsinais-Suomen saaristossa ruotsi on suomea puhutumpi kieli ja tapa elää yhteisöllinen. Paraisten kaupunki mainostaakin itseään turvallisena ympäristönä, jossa yhteisöllisyys ei ole vain korulause.

Paraisten kaupunkikierroksen ja päällimmäisten tiimikuulumisten jälkeen suuntana on satama ja lossimatka kohti Nauvoa. Nauvossa tutustutaan ikäihmisten asumispalveluihin Grannasin tehostetussa palveluyksikössä, jonka yhteydessä on myös ikäihmisille tarkoitettuja rivitaloasuntoja. Ympäristö on tosi kaunis. Pihapiiriin on asukkaiden iloksi istutettu paljon kukkia, hyötykasveja ja marjapensaita. Tällä viihtyisällä alueella asuu sekä ruotsin- että suomenkielisiä ikäihmisiä eri puolilta Turun saaristoa.

Seuraavaksi matka jatkuu Nauvoon ja sen keskustassa sijaitsevan SPR:n paikallisosaston toimitiloihin. Paikalla oleva vapaaehtoinen kertoo, että Nauvon alueella melkein kaikki ikäihmiset on jo löydetty. Ketään ei haluta jättää yksin. Onkohan tämä nyt sitä ruotsinkielisten pikkupaikkakuntien yhteisöllisyyttä? Koko yhteisö kantaa vastuuta asukkaistaan. Paikallisosastossa on myös aika pysähtyä perusteellisempaan tiimipalaveriin, jonka aikana käydään läpi menneiden kuukausien tapahtumia sekä tulevia askeleita.

Eijan toimialueella Länsi-Suomen piirissä on 70 paikallisosastoa, joista monessa Eija on vieraillut hankkeen alkukuukausien aikana. Hänen toimestaan alueelle on perustettu ikäihmisille tarkoitettuja matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ja uusia on tulossa. Myös Sirkka kiertää laajaa Lapin piiriä saman asian äärellä. Uusia kohtaamispaikkoja on avattu jo muun muassa Sallaan ja Posiolle. Lapin välimatkat vain tuntuvat monelle eteläisemmässä Suomessa asuvalle aivan mahdottoman pitkiltä. Miten ihmiset pääsevät kulkemaan? Miten ihmeessä ikäihmiset pääsevät osallistumaan järjestöjen ylläpitämään matalan kynnyksen toimintaan, jos kuljetus puuttuu? Samaan haasteeseen törmätään eri puolilla Suomea; monen järjestön suurena huolenaiheena onkin kuljetusten järjestyminen. Myös tähän ongelmaan syvennytään Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hankkeessa, minkä tuloksena jo nyt on syntynyt uusi asiakkaiden kuljettamisohje vapaaehtoisille.

Turunmaan piirin Siw keskittyy omalla toiminta-alueellaan sekä etsivään työhön että Sirkan ja Eijan tavoin luomaan entistä tiiviimpää yhteistyötä eri sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden, kuten kuntien kanssa. Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hankkeen kehittämistyössä paneudutaan myös uudenlaisiin vapaaehtoistyön mahdollisuuksiin. Kertavapaaehtoistyön välittämiseen tarvittavan sähköisen työkalun kehittämisestä vastaa tiimin osalta Matti. Elisan tehtävänä on tiimin koordinointi, tukeminen sekä eri materiaalien koonti ja levittäminen, käännättäminen, viestinnällinen tuki ja verkostotyön vahvistaminen. Koko hanketiimin tärkeitä yhteisiä tehtäviä ovat ikääntyneiden yksinäisyyden vähentäminen sekä osallisuuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen. Näihin teemoihin SPR:llä on järjestönä vahvaa erityisosaamista myös varautumiseen ja yhteisöjen selviytymiskykyyn liittyen.

Heli Väisänen, suunnittelija, Elämänote-ohjelma

Info: SPR:n Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hankkeella on useita eri kohderyhmiä. Tärkeimpänä ovat osallisuutta ja toimintaa kaipaavat ikääntyneet henkilöt Lapin, Länsi-Suomen ja Turunmaan alueella. SPR:n vahvuusalueella vapaaehtoistoiminnassa huomioidaan sekä nykyiset että uudet vapaaehtoiset, joita koulutetaan löytävään työhön ja asioimisapuun, kohtaamispaikkojen organisointiin, kertavapaaehtoistyön välitykseen ja tukivapaaehtoisuuteen.

Tutustu hankkeeseen tarkemmin: https://rednet.punainenristi.fi/kohdataankylillajakeskuksissa

Tarina pdf-tiedostona: Elämänote-tarina 10_SPR