Siirry sisältöön

Mielen taidot elämänmuutoksissa

Kuva: Paula Noronen.

Kuva: Paula Noronen.

Mielen taitoja elämänmuutoksiin ikääntyessä -hankkeessa (2023–2025) kehitetään keinoja erilaisissa muutostilanteissa olevien ikäihmisten selviytymiskyvykkyyden ja sitä tukevien mielen taitojen vahvistamiseen.

Elämän yllätyksellisyys

Tasainen elämä ja arki voidaan rinnastaa hyvällä säällä purjehtimiseen. Tietää suunnan, mihin on menossa. On turvallinen tunne hallinnasta. Pienet aallokot eivät muuta kurssia vaan keinuttavat mukavasti eteenpäin.

Elämä on kuitenkin yllätyksellistä ja voi äkillisesti muuttua. Kun myrsky tai odottamaton karikko keskeyttää matkan, tunne hallinnasta katoaa. Tilalle tulee epävarmuutta ja suunta voi olla hetken aikaa kadoksissa. Ajatukset saattavat poukkoilla eikä tiedä, miten edetä.

Selviytymiskeinot elämänmuutoksessa

Miten sitten elämänkarikoista selviytyy ja miten myrskyihin voi varautua? Yksiselitteistä vastaustahan tähän ei ole. Jokaisen elämä on yksilöllinen ja keinot selviytyä erilaiset. Toinen pohtii asioita itsekseen. Joku suuntaa ajatuksia toisaalle liikkumalla. Osa haluaa keskustella ja hakee tukea toisilta. Jollekin on tärkeää lähteä etsimään tietoa.

Omia selviytymiskeinoja voi oivaltaa ja hyödyntää myös mennyttä pohtiessa. Mikä vaikeassa tilanteessa piti minut liikkeellä? Ketkä kannattelivat ja mistä sain lohtua? Mikä auttoi jaksamaan arjessa ja pitämään huolta itsestä? Mikä piti pinnalla luomalla toivoa päästä eteenpäin?

Mitä mielen joustavuus on?

Pohtiessa selviytymiskeinoja voi oivaltaa, miten taitava ja joustava oma mieli on. Se auttaa vähitellen sopeutumaan tapahtuneeseen ja kannattelee tulevissakin vastoinkäymisissä. Se voi myös nostaa uusia vahvuuksia olemassa olevien rinnalle.

Mielen joustavuus on kykyä löytää vaihtoehtoisia näkökulmia ja toimintatapoja silloinkin, kun elämässä myrskyää. Joustava mieli on ikään kuin majapaikka voimavaroille ja tunteille, jotka heräävät käyttöön erilaisissa tilanteissa. Joskus voimavaroja pitää tietoisesti herätellä.

Palataksemme purjehtimisen vertauskuvaan ja kysymykseen, miten päästä eteenpäin. Kun matkaa on paljon, siihen mahtuu niin myötä- kuin vastatuulta. Elämänkokemus kasvattaa neuvokkuutta ja sisukkuutta – arvokasta tietoa, jota kannattaa jakaa muille. Mielen taitoja voi vahvistaa läpi elämän.

Teksti: Kirsi Sihvo

Lue lisää Mielen taitoja elämänmuutoksiin ikääntyessä -hankkeessa ja osallistu maksuttomaan senioreille tarkoitettuun Elämänmuutoksista eteenpäin -webinaarisarjaan 12.9, 7.11. ja 12.12.