Siirry sisältöön

Ikiliikkuja-hankkeita ennätysmäärä

Kuva: Sakari Röyskö.

Kuva: Sakari Röyskö.

Paikallisissa Ikiliikkuja-hankkeissa kehitetään yli 65-vuotiaiden liikkumismahdollisuuksia. Tänä vuonna mukana on ennätysmäärä hankkeita: 88 uutta tai jatkavaa hanketta.

Aluehallintoviranomaiset myöntävät vuosittain liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksia, joilla kunnat kehittävät eri ikäisten asukkaiden liikkumismahdollisuuksia. Yli 65-vuotiaisiin kohdistuvia hankkeita kutsutaan Ikiliikkuja-hankkeiksi. Ikiliikkuja-hankkeiden tavoitteena on lisätä ikäihmisten osallisuutta, fyysistä aktiivisuutta ja liikuntaa eri tavoin.

Tänä vuonna mukana on ennätysmäärä Ikiliikkuja-hankkeita. Jopa 88 uudessa tai jatkavassa hankkeessa kehitetään iäkkäiden liikkumismahdollisuuksia. Näistä 18 hankkeessa pääkohderyhmänä ovat ikäihmiset. Iäkkäiden liikkumismahdollisuudet paranevat eri puolilla Suomea, koska hankkeita on aina Inkoosta Kolariin ja Kristiinankaupungista Joensuuhun. Linkki hankelistaukseen

Mitä hankkeissa tehdään?

Paikallisissa Ikiliikkuja-hankkeissa edistetään iäkkäiden liikkumista yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppanit voivat tulla esimerkiksi hyvinvointialueelta, järjestöistä, urheiluseuroista tai yrityksistä. Hankkeiden toiminta voi kohdistua yhteistyön edistämiseen, osaamisen vahvistamiseen ja liikuntatoiminnan lisäämiseen. Toimintaa kehitetään yhdessä iäkkäiden kanssa.

Tänä vuonna hankkeiden koko ja toimenpiteet vaihtelevat aina yksittäisen tapahtuman järjestämisestä laajempaan toiminnan kehittämiseen. Hankkeissa mm. kehitetään ja toteutetaan liikuntaneuvontaa, koulutetaan vertaisohjaajia ja ulkoilukavereita sekä järjestetään tasapaino- ja lihasvoimaharjoitteluryhmiä. Monessa hankkeessa järjestetään myös lajitutustumisia ja tapahtumia sekä kannustetaan iäkkäitä liikkeelle erilaisten kampanjoiden avulla.

Ikäinstituutti tukee hankkeita

Hanketoimijoille järjestetään webinaareja, lähetetään infokirjeitä ja tarjotaan maksuttomia koulutuksia. Lue lisää hankkeiden tuesta

Ikiliikkuja-toiminta on osa valtakunnallista opetus- ja kulttuuriministeriön Liikkuvat-kokonaisuutta. Ikiliikkuja tukee paikallisia ja valtakunnallisia Ikiliikkuja-hankkeita sekä kaikkia yli 65-vuotiaiden liikunnallisen elämäntavan edistämisestä kiinnostuneita. Lue lisää Ikiliikkuja-toiminnasta: www.ikiliikkuja.fi

Teksti: Hanna Valkeinen