Siirry sisältöön

Hoksauta minut!

Tarinoita Elämänotteesta: osa 18/21

Moni ikäihminen kokee olonsa tosi yksinäiseksi. Syynä voi olla esimerkiksi leskeytyminen, oman toimintakyvyn heikkeneminen tai muu elämänmuutos. Yksinäisyys heikentää elämänlaatua, altistaa erilaisille sairauksille ja lisää itsemurhan riskiä. Moni iäkäs on myös kasvanut ja elänyt pärjäämisen kulttuurin ilmapiirissä, mikä saattaa olla esteenä avun pyytämiselle. Tämä onkin herättänyt eri tahoja kehittämään uudenlaisia ratkaisuja tilanteen helpottamiseksi. Avun tarjoaminen onnistuu parhaiten yhteistyössä eri toimijoiden kesken.

Kirkkopalvelut ry:n ja Oulun Diakonissalaitoksen säätiön yhteisellä IkäArvokas-hankkeella on käytössään Hoksauta minut -kortti, jonka avulla kuka tahansa voi ilmaista huolensa kohtaamastaan ikäihmisestä. Kortin ideana on madaltaa ikäihmisen omaa kynnystä pyytää apua. Malli kehitettiin muutama vuosi sitten ja meneillään olevan hankkeen avulla sitä levitetään uusille paikkakunnille ja pysyvään käyttöön.

Hankkeen työntekijöistä Piian toimisto sijaitsee ODL:n tiloissa Oulussa ja toiminta-alueina ovat Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Projektipäällikkö Jaana Kirkkopalveluista työskentelee Järvenpäästä käsin alueenaan eteläisempi Suomi. Piia matkustaa tänään junalla Oulusta Kajaaniin päivän mittaiselle työreissulle Osallistavan vanhustyön verkostotapaamiseen. Reilun parin tunnin mittainen junamatka kuluu töitä tehden. Välillä tulee vilkuiltua ikkunasta upeita maisemia. Kainuun häikäisevän kaunis luonto on vertaansa vailla! Maakunnan väestökehitys vain on laskusuunnassa ja palvelut tuntuvat karkaavan. Tarvitaan verkostoja ja yhteistyötä, jotta alueen ikäihmiset pärjäävät. Siihen myös Piian ja Jaanan IkäArvokas-hanke antaa oman panoksensa.

Kajaanin Linnantauksen seurakuntakeskuksessa järjestettävä verkostotapaaminen on suunniteltu yhdessä eri toimijoiden kesken. Paikalla on ammattilaisia mm. Kajaanin, Paltamon ja Ristijärven seurakunnista, Kainuun Omaishoitajat ja Läheiset ry:stä sekä Kainuun Muistiyhdistyksestä. Tilaisuuteen on saapunut myös suuri joukko ikäihmisiä. Alun pienen tervetulotilaisuuden jälkeen jatketaan yhteisellä kahvittelulla, jonka lomassa paikalla olijat tutustuvat eri toimijoiden esittelypöytiin ja palveluihin. Pöytien ääressä kiertävät kainuulaiset ikäihmiset ovat ihania ja välittömiä. Heillä on myös realistinen käsitys yhteiskunnassa tapahtuneista muutoksista.

”Ennen kyläiltiin ja poikettiin toistemme luona. Nykyisin ovet täytyy pitää lukossa, eikä kylään enää uskalla mennä kutsumatta”, toteaa 84-vuotias ikämies.

Eräs rouva taas kertoo: ”Mieheni kuoli, kun odotin toista lastani. Asuimme maaseudulla ja elämä oli tosi rankkaa. Kaikesta on selvitty ja olen niin onnellinen, kun lapseni pärjäävät hyvin! Toivottavasti meistä vanhoistakin huolehditaan ja saamme tarvitsemamme avun.”

Matalan kynnyksen toimintaa tarvitaan

Ammattilaiset nostavat esiin huolensa julkisen sektorin vähenevistä järjestöavustuksista. ”Ymmärtävätköhän budjettien laatijat, mitä kaikkea me järjestötoimijat saamme aikaan pienillä avustuksillamme? Meitä kaikkia toimijoita tarvitaan. Järjestöissä nähdään ja kuullaan ruohonjuuritasolta Kainuun asukkaiden tarpeita ja niihin vastataan muun muassa järjestämällä matalan kynnyksen toimintoja.”

Päivän viralliseen ohjelmaan kuuluu myös Piian esitys Hoksauta minut -kortista. Korttikampanja on käynnistymässä eri puolilla Kainuuta. Kortin voi täällä napata mukaansa esimerkiksi apteekista tai seurakunnan toimipisteestä. Kortin antajana voi olla myös vaikkapa taksikuski. Jos ikäihminen saa kortin ja haluaa tulla hoksautetuksi, hän kirjoittaa korttiin yhteystietonsa ja lähettää sen valmiiksi maksetussa kirjekuoressa takaisin, minkä jälkeen häneen ollaan yhteydessä. Hoksauta minut -kortin avulla pyritään löytämään erityisesti yksinäisiä, syrjäytyneitä ja palvelujen ulkopuolella olevia ikäihmisiä. Kortti on myös tärkeä työkalu yksinäisyyden teeman ja välittämisen kulttuurin esille nostamisessa.

Kajaanin tilaisuus on kaikkinensa erittäin onnistunut. Väkeä on riittänyt ja tieto eri toimijoiden tarjoamista palveluista leviää tämänkin tilaisuuden kautta. Myös kainuulaisten etsivän vanhustyön yhteistyöverkosto on tiivistymässä. Kainuussa osataan tehdä yhteistyötä! Täällä harvaan asutulla seudulla ymmärretään jokaisen toimijan tärkeys ja se, että yhdessä saadaan enemmän aikaan.

On aika hypätä Oulun junaan. Paluumatkan aikana Piia purkaa päivän aikana kertyneitä sähköpostejaan ja nostaa kiireisimpänä Yle Kainuun juttupyynnön. Kello on jo paljon ja päivä on ollut pitkä, mutta työn merkityksellinen sisältö antaa voimia hoitaa vielä tämä kiireellinen tehtävä.

Heli Väisänen, suunnittelija, Elämänote-ohjelma

Info: IkäArvokas-hankkeessa tuetaan syrjäytymisuhan alla elävien ikäihmisten kotona asumista ja lisätään heidän osallisuuttaan etsivää vanhustyötä hyödyntäen. Työkaluna käytetään mm Hokasuta minut -korttia. Työmuotoina hankkeessa ovat monialainen verkostoyhteistyö, koulutus- ja seminaaritilaisuudet hyvien käytäntöjen jakamiseksi, uusien menetelmien kehittäminen ja kokeilu yksinäisten ikäihmisten löytämiseksi sekä erilaiset koulutuskokonaisuudet vapaaehtois- ja vertaistoimintaan.

Tutustu IkäArvokas-hankkeeseen tarkemmin: https://www.kirkkopalvelut.fi/hyvinvointi/ikaarvokas/

Tarina pdf-tiedostona: Elämänote-tarina 18_IkäArvokas