Ulla Pohjanmaa KTM, geronomi (AMK), suunnittelija

etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi, 040-579 3729

Ulla Pohjanmaa on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, pääaineenaan markkinointi. Hän on toiminut aiemmin yritysmaailmassa markkinointiin ja myynnin tukeen liittyvissä tehtävissä median ja terveydenhuollon alalla. Geronomikoulutuksen myötä hän on kartuttanut vanhustyön osaamistaan toimimalla Helsingin kaupungilla sosiaaliohjaajana työskennellen kotona asuvien ikäihmisten parissa.

Ulla Pohjanmaa valmistelee Ikäinstituutissa Nordisk Träff 2018 -senioritanssitapahtumaa ja toimii suunnittelijana Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmassa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena hänellä on kotona asuvien ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen.