Var positiv! En bok om psykiskt välbefinnande för äldre

Psykiskt välbefinnande är en resurs i alla skeden av livet. Denna bok belyser det psykiska välbefinnandet ur åldrandets synvinkel och granskar vishet, tacksamhet, sjävmedkänsla och förbindelsen med andra. I boken finns också uppgifter av vilka du kan sätta ihop ett träningsprogram för psykiskt välbefinnande åt dig själv.

Ikäinstituutti 2018. PDF, 32 s.

Fågel S  & Heimonen S