Ulkoiluystäväksi iäkkäälle

15,00

Opas antaa tietoa ulkoilun ja liikkumisen merkityksestä iäkkäille. Julkaisun tarkoituksena on innostaa ja rohkaista vapaaehtoisia toimimaan ulkoiluystävinä.

Opas vapaaehtoiselle ulkoiluystävälle.

3. uudistettu painos. Ikäinstituutti 2022. 30 s.

Säpyskä-Nordberg M, Vuorjoki-Andersson E, Salminen U, Karvinen E

Lataa pdf 0€