Ulkoilu ja asiointi osaksi iäkkään arkea

0,00

Raportissa kuvataan Ikäinstituutin toteuttamaa Liikkeessä-projektia ja siinä syntyneitä toimintakokeiluja. Projekti toteutettiin yhteistyössä Folkhälsanin, Paimion Palvelukeskussäätiön ja Turun Liikuntapalvelukeskuksen kanssa vuosina 2002-2005. Projektissa pyrittiin muuttamaan toimijoiden työtapoja ulkona liikkumista tukevaksi ja kehittämään uusia ulkona liikkumisen muotoja yhteistyössä iäkkäiden ihmisten kanssa. Uusia palveluja olivat Kulttuurikävely, Mimosel i Rörelse, Talviajan kävely, Luontokävely, Ulkoilu kotihoidossa, Penkkilenkki ja Kauppakaveri. Projekti osoitti, että toimintakyvyltään heikentyneet iäkkäät ihmiset pystyivät säilyttämään ulkona liikkumisen tasoaan projektin palvelujen ja tuen avulla.

Liikkeessä-projekti 2002-2005. Loppuraportti.
Raportteja 3/2005. Ikäinstituutti. Vuokko Ponsi, Elina Karvinen & Mika Simonen

Osasto: