Toimintakyvyn laaja-alainen arviointi ja tukeminen

Julkaisussa tarkastellaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arviointia huomioiden vanhuksen oma kokemus toimintakyvystään, toimijuusnäkökulma sekä ympäristötekijät.

Pertti Pohjolainen & Sirkkaliisa Heimonen (toim.). Oraita 1/2009. 100 s.

Saatavana vain PDF:nä.