Tiivistelmä Vanhusneuvostokyselystä 2022

Vanhusneuvostot arvioivat, miten toimintakykyä ylläpitävät palvelut vastaavat omassa kunnassa iäkkäiden tarpeita ja miten niitä tulisi kehittää. Palveluita arvioidaan kuudesta eri osa-alueesta ja tuloksia tarkastellaan alueittain ja kuntakoon mukaisesti. Tiivistelmää voi käyttää esitysmateriaalina.

Maksuton PDF, 21 s. Ikäinstituutti 2023.