Terveysliikunnan hyviä toimintatapoja- Voimaa vanhuuteen -kuntien posterit 2013-2015

Voimaa vanhuuteen -kunnat ovat esitelleet omia hyviä toimintatapoja

iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelusta, ulkoilusta ja liikuntaneuvonnasta ohjelman seminaareissa vuosina 2013-2015.

Ikäinstituutti koosti kuntien postereista Terveysliikunnan hyviä toimintatapoja -julkaisun, jonka tavoitteena on innostaa myös muita kuntia ottamaan käytännössä hyviksi todetut ideat ja toimintamallit käyttöön järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyöllä.