Selvitys oppilaitosyhteistyöstä etäjumpassa

Selvitykseen on koottu mahdollisuuksia ja haasteita, joita oppilaitosyhteistyöhön liittyy iäkkäiden etäjumpassa. Lisäksi annetaan vinkkejä sujuvaan yhteistyöhön. Yhteistyötä tarkastellaan oppilaitosten, opiskelijoiden ja työpaikkojen näkökulmista.

Maksuton PDF, 25 s. Ikäinstituutti 2024.