Opas Kotikulmilla-toiminnan toteuttamiseen

Kotikulmilla-opas tarjoaa toimintamallin ja vinkkejä iäkkäiden ryhmätoiminnan tukemiseen taloyhtiöissä. Opas on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat edistää työssään tai toiminnassaan
iäkkäiden osallisuutta ja hyvinvointia. Kotikulmilla-toimintaa järjestetään lähellä omaa kotia – taloyhtiöiden kerhotiloissa, pihoilla ja lähipuistoissa. Toimintamalli kehitettiin Yhdessä kotikulmilla -hankkeessa 2017–2019.

Maksuton PDF.

Iltanen S, Murto J & Mustonen O

Ikäinstituutti 2020. 26 s.