”Mä viihdyn kivasti nojatuolissa” – Liikunnan rooli ja merkitys elämässä

Raportti on Ikiliikkuja innostaa liikkeelle -viestintäkampanjaan liittyvä selvitystyö vähän liikkuvista iäkkäistä. Ennen liikkumaan kannustavaa kampanjaa haluttiin kysyä vähän liikkuvilta iäkkäiltä itseltään, mitä ajatuksia ja näkemyksiä heillä on liikunnasta ja liikkumisesta. Kymmeneltä vähän liikkuvalta iäkkäältä kysyttiin, mikä on liikunnan rooli ja merkitys heidän elämässään, mitkä asiat innostavat ja rohkaisevat heitä liikkumaan tai mitkä ovat ensisijaisia syitä heidän liikkumattomuuteensa. Kampanjan pääviestit pohjautuvat selvitystyön tuloksiin.

Maksuton PDF.

Jenni Jaakkola. 27 sivua. Ikäinstituutti 2022.