Liikuntaneuvontaa ikäihmisille -valokuvat ja käyttöopas

12,00

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille -valokuvat ja käyttöopas ovat tarkoitettu ohjaajan työn tueksi yksilöllisiin ja ryhmässä tapahtuviin liikuntaneuvontatilanteisiin. Liikuntaneuvontaa ikäihmisille -valokuvissa on sisä- ja ulkoliikuntakuvia sekä kuvia eri ympäristöistä. Kuvat soveltuvat sekä ammattilaisten että vertaisohjaajien käyttöön. Valokuvat on tuotettu Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelmassa. Oppaassa kuvattuja ideoita on kerätty Ikäinstituutin Liikuntaneuvontaa ikäihmisille -koulutuksiin vuosina 2012–2014 osallistuneilta sekä Voimaa vanhuuteen -kuntien toimijoilta.
Valokuvat johdattelevat liikunta-aiheeseen ryhmien ja tapaamisten aloitustilanteissa. Ne ovat myös oiva työkalu laadittaessa henkilökohtaista liikkumissuunnitelmaa. Kuvia voi käyttää monin tavoin liikuntaan innostamisessa, ne herättävät muistoja ja tarinoita. Kuvien avulla myös muistisairaat tai henkilöt, joilla on kommunikoinnin vaikeuksia, pystyvät tuomaan omia liikkumisen
toivei taan esille.
Liikuntaneuvontaa ikäihmisille -valokuvat kannustavat ikäihmistä liikkeelle omien voimavarojen ja mieltymysten mukaan.