Liikkuva minä -opintopiiri – Ohjaajan opas

25,00

Liikkuva minä -opintopiiri on seitsemän tapaamiskerran kokonaisuus, jonka tarkoituksena on kannustaa ikäihmisiä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan lisäämällä arkiliikuntaa ja liikunnan harrastusta. Ryhmän ohjaajana voi toimia yhtä hyvin vertaisohjaaja kuin liikunnan tai terveydenhuollon ammattilainenkin.

Liikkuva minä -opintopiirin hintaan sisältyy Moodle-tunnus materiaalipankkiin. Kirjautumisohjeet lähetetään oppaan mukana.

Moodlesta löytyvät kaikki Liikkuva minä -opintopiiriin kuuluvat materiaalit: diat, jumppaohjelmat, videot, lomakkeet ja muuta oheismateriaalia.

Toim. Mansikka A-M, Salonen R-L & Vuorjoki-Andersson E.
2. uudistettu painos, Ikäinstituutti, 2023.