Liikkuva minä -opintopiiri – Ohjaajan opas

25,00

Liikkuva minä -opintopiiri on seitsemän tapaamiskerran kokonaisuus, jonka tarkoituksena on kannustaa ikäihmisiä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan lisäämällä arkiliikuntaa ja liikunnan harrastusta. Ryhmän ohjaajana voi toimia yhtä hyvin kuntien, järjestöjen ja yhdistysten vapaaehtois- ja vertaisohjaaja kuin liikunnan, kuntoutuksen ja vanhustyön ammattilainenkin. Jokainen tapaamiskerta sisältää ohjaajan alustuksen, pari- ja porukkaporinoita sekä liikuntatuokion.

Liikkuva minä -opintopiirin hintaan sisältyy Moodle-tunnus materiaalipankkiin. Kirjautumisohjeet lähetetään oppaan mukana.

Moodlesta löytyvät kaikki Liikkuva minä -opintopiiriin kuuluvat materiaalit: diat, jumppaohjelmat, videot, lomakkeet ja muuta oheismateriaalia.

Toim. Mansikka A-M, Salonen R-L & Vuorjoki-Andersson E.
2. uudistettu painos, Ikäinstituutti, 2023.